Welkom bij de DG Personen met een handicap

Dit verandert er in 2021:

De federale regering nam heel wat maatregelen om de situatie van personen met een handicap te verbeteren.

 

 

Van sommige maatregelen zal je het effect op jouw tegemoetkoming in uitbetaling pas later in het jaar zien. We hebben immers tijd nodig hebben om jouw dossier te herzien en tegemoetkoming te herberekenen.

Om te garanderen dat er geen rechten verloren gaan, zullen we deze later genomen beslissingen met terugwerkende kracht doen ingaan vanaf januari 2021. Je krijgt een eventuele aanpassing van je tegemoetkoming dan achteraf uitbetaald.

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.