Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Laatst bijgewerkt: 8/07/2023

Makkelijk te lezen versie


Als je een voertuig aankoopt om zelf te gebruiken: 

  1. heb je misschien recht op het verlaagde btw-tarief (6%) op deze aankoop. Onder bepaalde voorwaarden kun je het betaalde bedrag aan btw terugkrijgen, 
  2. heb je misschien recht op het verlaagde btw-tarief (6%) op de aankoop van auto-onderdelen en -toebehoren, en op onderhouds- en herstellingswerken aan je voertuig (het betaalde bedrag aan btw kun je niet terugkrijgen), 
  3. moet je geen verkeersbelasting of belasting op inverkeerstelling betalen. 

Als je erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid als persoon met een handicap en je voldoet aan de voorwaarden voor een belastingvoordeel, krijg je het btw-attest voor voertuigen automatisch toegestuurd. Dit attest moet je zelf indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voorwaarden voor belastingvoordelen

Je hebt recht op de belastingvoordelen voor je eigen voertuig als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 

  • je bent volledig blind, 
  • je armen zijn volledig verlamd of geamputeerd, of je beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols, 
  • je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% door je benen, 
  • je bent militair of burgerlijk oorlogsinvalide, met een invaliditeitspensioen van minstens 50% (voor de btw) of 60% (voor de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting). 

Opgelet! De voorwaarden voor een belastingvoordeel voor je eigen voertuig zijn strenger dan voor een parkeerkaart en worden bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Belastingdienst.

Een aanvraag indienen

De Federale Overheidsdienst Financiën is in België verantwoordelijk voor het toekennen van een belastingvoordeel bij de aankoop van een voertuig. 

De belastingvoordelen voor het gebruik van het voertuig (belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting) worden in Brussel (ook) toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën. In Vlaanderen is de Vlaamse Belastingdienst hiervoor verantwoordelijk en in Wallonië de Service Public de Wallonie (SPW), Direction générale opérationnelle de la Fiscalité. 

Is je handicap al erkend?

Log in op het digitale loket My Handicap. Lukt dit niet of heb je hulp nodig? Bekijk dan de handleiding van My Handicap

Je kunt een aanvraag indienen via het tabblad 'Mijn dossier', ook als je nog geen bestaand dossier bij ons hebt. Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of andere vormen van ondersteuning) die je kunt aanvragen. Klik op 'handicap vaststellen ENKEL voor BTW voertuig en vrijstelling verkeersbelasting'. Vul het formulier in. De aanvraag komt elektronisch bij ons terecht. 

Vermeld zeker ook de naam van je behandelend arts (bv. je huisarts). Bij die arts vragen we je medische gegevens op. 

Als je al een erkenning voor belastingvoordeel hebt en een kopie van dit attest wilt, kun je dat aanvragen via ons contactformulier

Is je handicap nog niet erkend? 

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap? Dan moet je ook een erkenning aanvragen via het digitale loket My Handicap.

Meer weten?

Voor meer informatie over specifieke onderwerpen kun je terecht op deze pagina’s: 

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven