Toegankelijkheidsverklaring

Laatst bijgewerkt: 7/02/2024

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website handicap.belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen.

Ontoegankelijke inhoud

  • De “In De Kijker” sectie bevat afbeeldingen die onterecht niet als decoratief gemarkeerd zijn (WCAG 1.1.1).
  • De in het rapport vermeldde contrastfouten (WCAG 1.4.3) zijn het gevolg van bugs in de testtool en geen echte ontoegankelijkheden.
  • Het focus op de zoekbalk is onvoldoende duidelijk op de homepagina (WCAG 2.4.7).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 12/07/2023.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 12/07/2023.

Feedback en contactgegevens

FOD Sociale Zekerheid
Dienst Communicatie
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 145
1000 Brussel
Contacteer ons via e-mail

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst:

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven