Betaling van je tegemoetkoming

Laatst bijgewerkt: 23/01/2024

Je krijgt je integratietegemoetkoming (IT) of je inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) maandelijks uitbetaald. Je kunt de betaling op twee manieren ontvangen, namelijk via bankoverschrijving en via postassignatie.

Wanneer wordt je tegemoetkoming uitbetaald?

Via bankoverschrijving 

Ontvang je de tegemoetkoming via overschrijving? Dan krijg je maandelijks het bedrag op je rekening gestort. In de onderstaande lijst zie je op welke dag dat is. Het bedrag staat ten laatste op het einde van die dag op je rekening. 

Via postassignatie 

Ontvang je de tegemoetkoming via postassignatie? Dan biedt bpost je maandelijks het bedrag aan. In de onderstaande lijst zie je op welke dag dat is. Het bedrag wordt ten laatste op het einde van die dag aangeboden. 

Een postassignatie is een schriftelijke betaalopdracht (zoals een cheque) die drie maanden geldig is. 

Maandelijkse uitbetalingsdata 2024 

In 2024 worden de tegemoetkomingen elke maand ten laatste uitbetaald op de volgende dagen:

 • 23 januari 2024
 • 20 februari 2024
 • 19 maart 2024
 • 23 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 25 juni 2024
 • 23 juli 2024
 • 20 augustus 2024
 • 24 september 2024
 • 22 oktober 2024
 • 26 november 2024
 • 17 december 2024

Achterstallen

Als je een positieve beslissing van ons krijgt, dan heb je recht op je tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag.

Tussen het moment van je aanvraag en onze beslissing kan echter wat tijd verstrijken. De achterstallen waar je in dat geval recht op hebt, worden samen met de eerste betaling uitbetaald.

Als je OCMW in de tussentijd voorschotten heeft betaald, dan wordt er eerst met je OCMW afgerekend.

Voorbeeld:

 • Datum van je aanvraag: 18/10/2022
 • Datum van onze positieve beslissing: 27/02/2023
 • Datum vanaf wanneer je recht hebt op je tegemoetkoming: 01/11/2022

Manier van uitbetalen

De tegemoetkoming kan enkel gestort worden op een zichtrekening waarvan de persoon met een handicap titularis of medetitularis is. Als voor de persoon met een handicap een bewindvoerder over de goederen is aangesteld, moet deze bewindvoerder akkoord gaan met de zichtrekening waarop de tegemoetkoming zal uitbetaald worden. De persoon met een handicap moet ook in dit geval titularis of medetitularis van deze zichtrekening zijn.

Als je een nieuw rekeningnummer hebt, sluit dan je oude rekeningnummer pas af nadat je van ons bevestiging hebt ontvangen dat je tegemoetkoming op de nieuwe rekening betaald zal worden.

Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de tegemoetkoming per postassignatie aan huis worden uitbetaald. Dit verzoek kan per brief of e-mail gebeuren. Als je tot nu toe per postassignatie werd uitbetaald, maar voortaan via overschrijving betaald wil worden, vul dan het formulier 'Verzoek tot overschrijving van de tegemoetkoming op een rekening (.pdf)' in en bezorg het ons terug per brief of via het contactformulier. Vermeld ook zeker je rekeningnummer.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven