Erkenningsprocedure

Laatst bijgewerkt: 9/08/2023

Makkelijk te lezen versie


Je kunt bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. In dit stappenplan zie je hoe de erkenningsprocedure verloopt.

Stap 1: je dient een aanvraag in via my handicap

Log in op het digitale loket My Handicap. Lukt dit niet of heb je hulp nodig? Bekijk dan de handleiding van My Handicap

Je kunt een aanvraag indienen via het tabblad 'Mijn dossier'. Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of andere vormen van ondersteuning) die je kunt aanvragen. Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier. Geef in dat formulier zo veel mogelijk voorbeelden van de impact van je handicap op je dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in. De aanvraag komt elektronisch bij ons terecht.  

Opgelet! Je aanvraag is pas verzonden nadat je op de knop ‘indienen’ hebt geklikt. Als je het formulier op een later moment verder wilt invullen, klik je op de knop ‘later vervolledigen’. Daarvoor heb je twee maanden de tijd. 

Vermeld zeker ook de naam van je behandelend arts (bv. je huisarts). Bij die arts vragen we je medische gegevens op. 

Stap 2: we verzamelen de nodige informatie

Nadat je het online formulier hebt ingevuld, gaan we na waar je recht op hebt. Het kan zijn dat we nog bijkomende informatie aan jou gaan vragen of dat we financiële en/of administratieve informatie opvragen bij andere diensten. Het kan ook zijn dat je zelf met onze brieven moet langsgaan bij een andere instantie om ze te laten invullen. 

We vragen ook aan je behandelend arts (bv. je huisarts) naar medische informatie om je handicap te kunnen beoordelen. We vragen je arts digitaal om de nodige informatie te bezorgen. Ook aan jou vragen we om de nodige documenten te bezorgen, en om de documenten door je arts te laten invullen. 

Je neemt best zelf contact op met je behandelend arts als je een aanvraag hebt ingediend. Zo kan je arts ons meteen de nodige medische informatie bezorgen. Het zou kunnen dat je arts je uitnodigt voor een medisch onderzoek. 

Stap 3: we nodigen je uit voor een gesprek met onze arts of evaluator

Soms volstaat de informatie die we krijgen van je behandelend arts (bv. je huisarts), maar meestal hebben we nog wat meer informatie nodig. Daarom nodigen we je uit voor een of meerdere gesprekken met een arts of evaluator. 

Stap 4: we beoordelen je handicap

Kinderen en jongeren tot 21 jaar 

Voor kinderen en jongeren tot 21 jaar zijn de regio’s verantwoordelijk voor de medische evaluaties voor verhoogde kinderbijslag. Op de website van Famifed ontdek je wie in welke regio bevoegd is. 

Attest erkenning van de handicap, integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

Als je een attest erkenning van de handicap of een integratietegemoetkoming aanvraagt, bekijken we de impact van de handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (zelfredzaamheid). 

Daarbij kijken we naar zes onderdelen: 

 1. verplaatsen 
 2. boodschappen doen, een maaltijd bereiden en nuttigen 
 3. jezelf verzorgen en aankleden 
 4. woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen 
 5. Zelfstandig leven, gevaar inschatten en vermijden 
 6. Communiceren, contacten leggen en onderhouden met andere personen 

Per onderdeel kun je maximaal 3 punten krijgen. 

 • 0 punten = geen moeilijkheden 
 • 1 punt = beperkte moeilijkheden 
 • 2 punten = grote moeilijkheden (hulp is nodig) 
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen 

Volwassenen vanaf 18 jaar 

Als je een attest erkenning van de handicap en een integratietegemoetkoming aanvraagt, bekijken we de impact van de handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (zelfredzaamheid). 

Voor de aanvraag om een attest erkenning van de handicap en een inkomensvervangende tegemoetkoming onderzoeken we de impact van je handicap op je mogelijkheden om te werken (verdienvermogen). 

Parkeerkaart 

Voor de parkeerkaart voor personen met een handicap onderzoeken we onder andere welke moeilijkheden je hebt om je te verplaatsen. 

Verminderingskaart voor het openbaar vervoer 

Je hebt recht op een verminderingskaart voor het openbaar vervoer als je blind of slechtziend bent (verminderd gezichtsvermogen van minstens 90%). 

Belastingvoordelen voor je eigen voertuig 

Je hebt recht op belastingvoordelen voor je eigen voertuig als je volledig blind bent, een blijvende invaliditeit hebt aan je benen (50% of meer), of als je beide armen verlamd of geamputeerd zijn. 

Stap 5: we nemen een beslissing

We brengen je per brief op de hoogte van onze beslissing. In die brief leggen we uit waar je recht op hebt.  

Onze arts kan beslissen om je handicap voor een specifieke periode te erkennen, bv. omdat je medische toestand nog kan veranderen. Als je medische toestand stabiel is, dan zal onze arts beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Veelgestelde vragen

Ik heb hulp nodig om een aanvraag in te dienen. Wat moet ik doen? 

Contacteer je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis, of neem contact op met ons. Ontdek waar je in je buurt terecht kunt voor hulp bij je aanvraag. Je kunt ook langsgaan op een van de zitdagen van onze maatschappelijk assistenten

Neem zeker deze informatie mee: 

 • Je rijksregisternummer,  
 • naam en voornaam van je behandelend arts (bv. je huisarts), 
 • je bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt), 
 • de contactgegevens van iemand die je helpt bij het indienen van je aanvraag. 

Hoe groot is de kans dat mijn handicap erkend wordt? 

Gebruik de simulatietool over zelfredzaamheid (.xls) om een inschatting te maken. 

Waar vindt het onderzoek bij de arts of evaluator plaats? 

Onze artsen vind je in alle provinciesteden. In Vlaanderen is dat in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Hasselt.  

Opgelet! Een onderzoek aan huis is enkel mogelijk als je je niet kunt verplaatsen, zelfs niet met de hulp van iemand anders. Je moet dit kunnen bewijzen met een medisch attest van je behandelend arts. Dit onderzoek aan huis is steeds onaangekondigd. In Vlaams-Brabant is een huisbezoek momenteel niet mogelijk omdat er te weinig evaluatoren zijn. 

Hoe kan ik me voorbereiden op het onderzoek bij de arts of evaluator? 

Via de post krijg je een uitnodiging opgestuurd. Lees de uitnodiging goed en controleer de datum, het uur en het adres waarop je verwacht wordt. Als je medische verslagen moet meebrengen, staat dit ook in je uitnodiging. Als de datum voor jou niet past, contacteer ons dan onmiddellijk voor een nieuwe afspraak. Vergeet je oproepingsbrief en je identiteitskaart niet mee te brengen. 

Hoe verloopt een onderzoek bij de arts of evaluator? 

De arts of evaluator gaat na wat de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten en je werk is, stelt je daarover vragen en doet enkele testen, afhankelijk van je problemen. Er wordt geen bloed afgenomen en er gebeuren ook geen ingrijpende onderzoeken. De arts of evaluator stelt geen diagnose, maar baseert zich op de verslagen van je behandelend arts (bv. je huisarts). Breng je iemand mee, dan mag die persoon ook aanwezig zijn tijdens het onderzoek. 

Bekijk het verloop van een bezoek aan onze arts of evaluator in deze YouTube-video (met gebarentaal): 

https://youtu.be/CrOXBMKVNO8

Hoelang duurt het voor ik een beslissing krijg? 

De tijd die we nodig hebben om je aanvraag te behandelen, hangt af van het type aanvraag en de regio waar je woont. Lees meer over de gemiddelde behandeltermijnen

Kan ik mijn dossier inkijken of een kopie ontvangen? 

Onder bepaalde voorwaarden kun je je dossier inkijken. Contacteer ons daarvoor via het contactformulier of bel ons op het nummer 08 009 87 99 (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). 

Ik heb hulp nodig om mijn dossier te bekijken. Wat moet ik doen? 

Je mag schriftelijk een persoon aanduiden die je helpt om je dossier te bekijken. Het kan gaan om een familielid, je partner, een vriend, je behandelend arts (bv. je huisarts) ... Je moet de aanvraag wel zelf ondertekenen en een kopie van je ID toevoegen. Enkel jij of je bewindvoerder krijgen een kopie van je dossier. De persoon die je helpt om het dossier te bekijken, niet.  

Onze arts heeft het recht om een inkijk in je dossier te weigeren: 

 • als de informatie in je dossier voor ernstige schade aan je gezondheid zou kunnen zorgen. Je kunt dan wel zelf een arts aanduiden die je dossier mag bekijken en je hierover informeert, 
 • als we over aanwijzingen beschikken dat je druk ondervindt om een kopie van je dossier te bezorgen aan iemand anders (bv. aan de verzekeringen).

Meer weten?

Voor meer informatie over specifieke onderwerpen kun je terecht op deze pagina’s: 

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven