Welkom bij de DG Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap probeert het dagelijkse leven van personen met een handicap makkelijker te maken. Dat doen we door aanvragen voor de erkenning van een handicap te beoordelen, maar ook door financiële tegemoetkomingen en andere voordelen te bieden. Bovendien staan we steeds klaar voor personen met een handicap en hun naasten met advies op maat en antwoorden.

In de kijker

Een stap vooruit in inclusieve communicatie: gebarentaalvideo’s op website DG HAN

Voortaan bevat de website ook video’s met essentiële informatie in zowel Vlaamse Gebarentaal (VGT) als Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB).

Nieuwe maatregel federale regering laat langdurig werkloze mensen met een handicap zonder financieel risico terug aan de slag gaan

De federale regering besloot om de combinatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met arbeidsinkomsten te vergemakkelijken voor wie terug aan de slag gaat na minstens twee jaar inactiv

Federaal Actieplan handicap: een verplichting voor elke volgende federale regering

Op 02 mei 2024 keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat de verplichting invoert voor elke toekomstige federale regering om binnen twaalf maanden na haar aantreden een federaal actieplan voor person

Hulp in de buurt

Zitdagen: Heb je een vraag voor ons? Vind je ze niet terug tussen de veelgestelde vragen en wil je ze niet stellen via ons contactformulier of via telefoon? Kom dan langs op een van de zitdagen van onze maatschappelijk assistenten. Vind een zitdag in je buurt via de zoekfunctie hieronder. Of raadpleeg het overzicht van alle zitdagen (.pdf).

In je gemeente: Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Er is altijd hulp beschikbaar in de buurt van je woonplaats. Vind hulp in je gemeente via de zoekfunctie hieronder.

Centra voor de erkenning van de handicap: Voor algemene vragen kan je steeds terecht in de centra, wanneer deze open zijn. Indien je echter op onderzoek moet komen, ga je niet zonder uitnodiging naar het centrum. Het centrum zal je zelf contacteren van zodra je mag langskomen. In welk centrum of welke plaats je moet langsgaan, hangt af van de plaats waar je woont. De concrete informatie staat vermeld op je oproepingsbrief. Overzicht van de centra

Opgelet! Soms is het nodig om een afspraak te maken voordat je langskomt.

Missie

Decoratie

De Directie-Generaal voor Personen met een handicap (DG HAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving.  

Ons doel is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. We ondersteunen personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals financiële steun, parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten.

Tegemoetkomingen die niet afhangen van de DGHAN maar van de regio's

Verhoogde kinderbijslag

Kinderen jonger dan 21 jaar met een handicap of aandoening kunnen recht hebben op verhoogde kinderbijslag of een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de verantwoordelijke organisaties raadplegen voor meer informatie. 

Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de organisaties raadplegen voor meer informatie.  

Naar boven