Welkom bij de DG Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap probeert het dagelijkse leven van personen met een handicap makkelijker te maken. Dat doen we door aanvragen voor de erkenning van een handicap te beoordelen, maar ook door financiële tegemoetkomingen en andere voordelen te bieden. Bovendien staan we steeds klaar voor personen met een handicap en hun naasten met advies op maat en antwoorden.

In de kijker

FOD Economie wijzigt het sociaal tarief vaste telefoon in ‘sociaal internetaanbod’

Sinds 1 maart is dit sociaal telefoontarief veranderd in een ‘sociaal internetaanbod’, wat betekent dat vanaf nu de aandacht ligt op een goedkoper aanbod voor internet.

Personen met een handicap slachtoffer van telefoonoplichting

We hebben onlangs meldingen ontvangen van pogingen tot oplichting via de telefoon.

Nieuwe maatregel laat langdurig werklozen met een handicap zonder financieel risico terug aan de slag gaan

De federale regering besloot om de combinatie van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met arbeidsinkomsten te vergemakkelijken voor wie terug aan de slag gaat.

Hulp in de buurt

Zitdagen: Heb je een vraag voor ons? Vind je ze niet terug tussen de veelgestelde vragen en wil je ze niet stellen via ons contactformulier of via telefoon? Kom dan langs op een van de zitdagen van onze maatschappelijk assistenten. Vind een zitdag in je buurt via de zoekfunctie hieronder. Of raadpleeg het overzicht van alle zitdagen (.pdf).

In je gemeente: Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Er is altijd hulp beschikbaar in de buurt van je woonplaats. Vind hulp in je gemeente via de zoekfunctie hieronder.

Centra voor de erkenning van de handicap: Voor algemene vragen kan je steeds terecht in de centra, wanneer deze open zijn. Indien je echter op onderzoek moet komen, ga je niet zonder uitnodiging naar het centrum. Het centrum zal je zelf contacteren van zodra je mag langskomen. In welk centrum of welke plaats je moet langsgaan, hangt af van de plaats waar je woont. De concrete informatie staat vermeld op je oproepingsbrief. Overzicht van de centra

Opgelet! Soms is het nodig om een afspraak te maken voordat je langskomt.

Missie

Decoratie

De Directie-Generaal voor Personen met een handicap (DG HAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving.  

Ons doel is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. We ondersteunen personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals financiële steun, parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten.

Tegemoetkomingen die niet afhangen van de DGHAN maar van de regio's

Verhoogde kinderbijslag

Kinderen jonger dan 21 jaar met een handicap of aandoening kunnen recht hebben op verhoogde kinderbijslag of een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de verantwoordelijke organisaties raadplegen voor meer informatie. 

Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de organisaties raadplegen voor meer informatie.  

Naar boven