Welkom bij de DG Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap probeert het dagelijkse leven van personen met een handicap makkelijker te maken. Dat doen we door aanvragen voor de erkenning van een handicap te beoordelen, maar ook door financiële tegemoetkomingen en andere voordelen te bieden. Bovendien staan we steeds klaar voor personen met een handicap en hun naasten met advies op maat en antwoorden.

In de kijker

Stijging tegemoetkomingen

De stijging van de inflatie in oktober heeft geleid tot een verhoging van de tegemoetkomingen met 2% vanaf 1 november.

Officiële inhuldiging van het centrum voor de erkenning van de handicap in Charleroi

Donderdag 28 september werd ons nieuwe centrum voor de erkenning van de handicap in Charleroi feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van minister Karine Lalieux en staatssecretaris Mathieu Michel.

Decoration

Automatische uitreiking European Disability Card vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 krijg je als persoon met een handicap automatisch een European Disability Card (EDC) aangeboden zodra je een erkenning van je handicap hebt ontvangen.

Hulp in de buurt

Zitdagen: Heb je een vraag voor ons? Vind je ze niet terug tussen de veelgestelde vragen en wil je ze niet stellen via ons contactformulier of via telefoon? Kom dan langs op een van de zitdagen van onze maatschappelijk assistenten.

In je gemeente: Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Er is altijd hulp beschikbaar in de buurt van je woonplaats.

Centra voor de erkenning van de handicap: Wil je je handicap laten erkennen? Ga dan langs bij een Centrum voor de erkenning van de handicap om een medische evaluatie te laten uitvoeren.

Opgelet! Soms is het nodig om een afspraak te maken voordat je langskomt.

Missie

Decoratie

De Directie-Generaal voor Personen met een handicap (DG HAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving.  

Ons doel is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. We ondersteunen personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals financiële steun, parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten.

Tegemoetkomingen die niet afhangen van de DGHAN maar van de regio's

Verhoogde kinderbijslag

Kinderen jonger dan 21 jaar met een handicap of aandoening kunnen recht hebben op verhoogde kinderbijslag of een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de verantwoordelijke organisaties raadplegen voor meer informatie. 

Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Deze tegemoetkoming wordt niet meer door ons uitbetaald, maar is afhankelijk van de regio waarin je woont. Je kunt de website van de organisaties raadplegen voor meer informatie.  

Naar boven