Veelgestelde vragen (FAQ)

Laatst bijgewerkt: 30/05/2024

Hoe vraag ik een kopie van mijn attest aan?

Een kopie van een attest kun je snel en eenvoudig zelf downloaden via het digitale loket My Handicap.

Hoe vraag ik het sociaal tarief voor elektriciteit en gas aan?

Ontvang je van ons een tegemoetkoming? Dan heb je automatisch recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Ook als je verhuist of van leverancier verandert, hoef je zelf niets te doen. 

We sturen om de drie maanden een overzicht van beslissingen over tegemoetkomingen en adreswijzigingen door naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. De FOD Economie kan op basis van onze informatie automatisch het sociaal tarief voor elektriciteit en gas toekennen. Ze verwittigen je leverancier hiervan en je hoeft hier verder niets voor te doen.  

Heb je een probleem? Neem dan contact op met de FOD Economie door te bellen op het nummer 0800 120 33 of door een mail te sturen naar soc.ener@economie.fgov.be. Het heeft geen zin om ons te contacteren, aangezien het sociaal tarief voor elektriciteit en gas niet onder onze bevoegdheden valt. We kunnen je hier dus niet bij helpen.

Kan ik uitstel vragen om informatie te bezorgen?

Om je aanvraag zo snel mogelijk te kunnen behandelen, is het belangrijk dat je niet langer dan nodig wacht om ons de nodige informatie te bezorgen. Als je uitstel wilt aanvragen, kan dat eenvoudig via het digitale loket My Handicap of via het contactformulier

Via My Handicap 

Log in op het digitale loket My Handicap. Lukt dit niet of heb je hulp nodig? Bekijk dan de handleiding van My Handicap. Je kunt uitstel vragen via het tabblad ‘Mijn persoonlijke gegevens’.  

Via het contactformulier 

Vraag uitstel aan via het contactformulier. Je hoeft ons niet op te bellen.

Ik heb een aanvraag ingediend. Hoelang moet ik nu wachten?

De behandelingstermijn hangt af van verschillende factoren en van de provincie waarin je woont. We doen ons best om je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken.

Welke informatie moet ik invullen als ik een aanvraag indien via my handicap?

In de vragenlijst is het niet voldoende om enkel aan te duiden of je ‘geen’, ‘beperkte’ of ‘grote’ moeilijkheden hebt om iets te doen. Je geeft best zoveel mogelijk voorbeelden van hoe je handicap een invloed heeft op je dagelijkse leven. Zo krijgen we, samen met de medische verslagen die je behandelend arts (bv. je huisarts) ons doorstuurt, een goed beeld van je handicap. 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van nuttige informatie die je kunt vermelden. 

Je binnenshuis en buitenshuis verplaatsen 

 • Welke afstand kun je wandelen zonder pauze? 
 • Kun je dit zelfstandig of heb je hulp nodig? 
 • Gebruik je een of twee krukken of een ander mobiliteitshulpmiddel? 
 • Heb je een rijbewijs? 
 • Ben je niet in staat om te rijden door medische problemen? 
 • Kun je het openbaar vervoer gebruiken? 
 • Geraak je gemakkelijk een trap op of heb je een (trap)lift nodig? 
 • Ben je gedesoriënteerd? 

Koken, eten en boodschappen doen voor jezelf 

 • Maak je zelf eten klaar? 
 • Kun je zelf een simpele maaltijd maken? 
 • Kun je bereide maaltijden opwarmen? 
 • Kun je rechtstaand eten bereiden? 
 • Kun je je verplaatsen in een winkel? 
 • Kun je een boodschappenlijst opstellen? 
 • Kun je communiceren met winkelpersoneel? 
 • Heb je moeilijkheden om iets vast te nemen? 
 • Heb je moeilijkheden om te slikken? 
 • Heb je moeilijkheden om te kauwen? 
 • Is er sprake van ondervoeding? 

Je wassen en kleden 

 • Kun je je wassen, zittend aan een wastafel? 
 • Kun je af en toe even rechtstaan tijdens het wassen? 
 • Neem je zelfstandig een douche? 
 • Neem je zelfstandig een bad? 
 • Zijn er aanpassingen in je badkamer aanwezig? 
 • Heb je hulp nodig bij het aan- en uitkleden? 
 • Heb je aangepaste kledij nodig? 
 • Heb je last van incontinentie? 
 • Gebruik je incontinentiebescherming? 
 • Kun je zelfstandig naar het toilet gaan? 

Je woning onderhouden en het huishouden doen 

 • Kun je de tafel dekken? 
 • Kun je de tafel afruimen en afwassen? 
 • Kun je de vaatwasmachine in- en uitladen? 
 • Kun je je woning poetsen? 
 • Kun je stof afnemen op een bepaalde hoogte? 
 • Kun je bedden opmaken en verschonen? 
 • Krijg je hulp bij het poetsen? Zo ja: hoe vaak, en hoeveel uren? 
 • Krijg je hulp bij de was doen/drogen? 
 • Krijg je hulp bij het strijken? 
 • Krijg je hulp van je familie? 

Toezicht (gevaar inschatten en vermijden) 

 • Heb je belangrijke motorische stoornissen? 
 • Is er een risico op vallen? 
 • Kun je visuele en auditieve signalen interpreteren? 
 • Heb je problemen op school of op het werk? 
 • Kun je een bankrekening beheren? 
 • Kun je een gsm gebruiken? 
 • Neem je je medicatie op tijd in? 
 • Komt er dagelijks iemand langs?  
 • Heb je dagelijks toezicht of een oppas nodig? 

Communiceren met anderen 

 • Heb je een (voorlopig) bewindvoerder?  
 • Heb je een schuldbemiddelaar (afhankelijk van de context)? 
 • Heb je moeilijkheden om contacten te onderhouden? 
 • Heb je zintuiglijke moeilijkheden? 
 • Ben je volledig blind of doof? 
 • Ben je actief? Heb je de neiging om je af te zonderen? 
 • Heb je angsten (bv. pleinvrees)? 
 • Heb je speciale hulpmiddelen nodig (bv. loep, hoorapparaat)? 
 • Hoe was je sociale leven vroeger en wat heb je opgegeven door je handicap? 

Wil je de vragenlijst eens bekijken voor je ze invult of laat invullen? Neem dan hier een kijkje: 

Waarom willen jullie mijn dossier herzien?

Als je van ons een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) ontvangt, wordt je dossier om de vijf jaar herzien. Je krijgt hier steeds een melding van. 

We bekijken tijdens de controle of je gezinssamenstelling en/of inkomen(s) gewijzigd zijn om je tegemoetkoming eventueel aan te passen aan de huidige situatie. We kijken naar je belastbare inkomen van twee jaar geleden.   

Ook als de erkenning van je handicap van onbepaalde duur is, zullen we je inkomsten opnieuw onderzoeken. Je wordt dan niet opnieuw onderzocht door onze arts of evaluator en er verandert dus niets aan het aantal punten van je erkenning.

Welke inkomsten worden bij een herziening in rekening gebracht?

Wanneer we je inkomsten opnieuw bekijken, kijken we niet naar je belastbare inkomen van dit jaar, maar naar je inkomsten van het vorige jaar en van twee jaar geleden. 

 • Zijn je inkomsten sindsdien met 20% gewijzigd? Dan houden we in plaats daarvan rekening met de inkomsten van een jaar geleden. 
 • Is je herziening opgestart in de maand december? Dan houden we rekening met de inkomsten van twee jaar geleden, behalve als je inkomsten van een jaar geleden met minstens 20% gewijzigd zijn.

Waarom wordt mijn handicap maar voor een bepaalde tijd erkend?

Niet iedereen wordt voor onbepaalde duur erkend als persoon met een handicap. Onze artsen en evaluatoren houden er rekening mee of ze na de eerste evaluatie een verbetering verwachten in je situatie.  

Dat kan als je bijvoorbeeld: 

 • na een amputatie een prothese krijgt en mobieler wordt, 
 • volledig herstelt na een chemobehandeling, 
 • een kind of jongvolwassene bent. Kinderen en jongvolwassenen kunnen gezien de snel wijzigende impact van hun handicap nooit voor onbepaalde duur worden erkend, 
 • nog aan het revalideren bent, 
 • … 

In deze specifieke gevallen beslist onze arts of evaluator soms om iemand maar voor een bepaalde periode te erkennen. We roepen je op om je handicap opnieuw te evalueren als die periode bijna voorbij is. Je krijgt een nieuwe erkenning voor bepaalde of onbepaalde duur.

Wat is het verschil tussen een vervangingsuitkering en een tegemoetkoming voor personen met een handicap? 

Op een vervangingsuitkering heb je enkel recht als je werkt (of gewerkt hebt) en dus bijdragen hebt betaald aan de staat. Op basis van die bijdragen kun je aanspraak maken op een vervangingsuitkering. Wij bieden dit soort uitkeringen niet aan. Voor meer informatie over de vervangingsuitkering kun je terecht bij de uitbetaler van de uitkering. 

Wanneer je geen of te weinig bijdragen betaald hebt, heb je geen recht op deze uitkeringen. Je kunt dan sociale bijstand ontvangen. 

Voorbeelden van vervangingsuitkeringen zijn: 

 • ziekte- en invaliditeitsuitkering, 
 • werkloosheidsuitkering, 
 • kinderbijslag, 
 • pensioen, 
 • arbeidsongevallenuitkering, 
 • beroepsziekteverzekering. 

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap vallen onder de sociale bijstand. Voor je ze aanvraagt, moet je eerst kijken of je recht hebt op een vervangingsuitkeringen.

Kan ik een fiscale fiche krijgen om mijn tegemoetkomingen aan te geven op mijn belastingbrief?

Nee. De integratietegemoetkoming (IT) en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn niet belastbaar. Je hoeft ze niet aan te geven op je belastingbrief en je hebt dus ook geen fiscale fiche nodig.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven