[NEWS] Een stap vooruit in inclusieve communicatie: gebarentaalvideo’s op website DG HAN

Laatst bijgewerkt: 22/04/2024

Bij de constructie van de nieuwe website van de Directie-Generaal Personen met een handicap (DG HAN) die in juli 2023 werd gelanceerd, werd heel wat aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor iedereen. Zo is de site beschikbaar in de drie landstalen (Frans, Nederlands, Duits), is hij toegankelijk voor slechtziende en blinde personen, en werd er ingezet op een ‘makkelijk te lezen’-versie van alle teksten. Nu volgt in een tweede fase de toegang tot informatie in gebarentaal voor dove en slechthorende personen. Voortaan bevat de website ook 52 video’s met essentiële informatie in zowel Vlaamse Gebarentaal (VGT) als Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB).

Samenwerking met Doof Vlaanderen

Om te weten welke informatie essentieel is, heeft de DG HAN het advies ingewonnen van Doof Vlaanderen. Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die zich inzet voor de gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal (gebarentaal) in de samenleving. Samen met hen werden de onderwerpen geselecteerd en de plaatsing van de video’s op de website bekeken. Voor de realisatie van kwaliteitsvolle video’s werkte de DG HAN samen met een gespecialiseerd vertaalbedrijf dat werkt met dove tolken.

52 informatieve video’s in de twee talen

Over de volgende onderwerpen werden gebarentaalvideo’s gemaakt, 26 in Vlaamse Gebarentaal en 26 in Frans-Belgische Gebarentaal:

 • Wat is de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?
 • Wat is de integratietegemoetkoming (IT)?
 • Verhoogde kinderbijslag: waar kan je hiervoor terecht?
 • Zorgbudget of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: waar kan je hiervoor terecht?
 • Betaling van je tegemoetkoming
 • Voorwaarden voor erkenning van de handicap
 • Hoe verloopt de erkenningsprocedure?
 • Informatie over de behandelingstermijn
 • Een heroverweging aanvragen
 • Verandering van je persoonlijke situatie
 • Wat is een terugvordering, en hoe kan je verzaken aan een schuld?
 • Persoonlijke gegevens
 • Inkomen en pensioen
 • Verandering van je zelfredzaamheid of verdienvermogen
 • Wonen en gezin
 • Verblijf in het buitenland
 • Wat als de persoon met recht op een tegemoetkoming overlijdt?
 • Parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Belastingvoordelen voor je eigen voertuig
 • Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer
 • Voordelen van andere diensten
 • European Disability Card: wat is dit?
 • Contact met DG HAN
 • Hulp bij jou in de buurt
 • Veelgestelde vragen (FAQ)
 • Handleiding My Handicap

Gebarentaal, een taal als een andere

De gebarentaalvideo’s zijn vanaf nu beschikbaar. Je kunt ze vinden door naar de startpagina te gaan, en links bovenaan te klikken op ‘Gebarentaal’ naast de talen ‘NL’, ‘FR’, ‘DE’ en de knop ‘Makkelijk te lezen’. Als de website in het Nederlands staat, dan kom je op een pagina met VGT-video’s uit. Als de website in het Frans staat, dan kom je uit bij de video’s in LSFB. Op die manier wil de DG HAN duidelijk maken dat gebarentalen evenwaardig zijn aan geschreven talen. 

Bekijk de gebarentaalvideo's

Een stap vooruit in inclusieve communicatie

De inclusie van personen met een handicap en het bevorderen van hun zelfredzaamheid staan centraal in de visie en missie van de DG HAN. Dit doen we onder andere door werk te maken van toegankelijke en duidelijke informatie voor iedereen, zodat iedereen weet waar hij/zij/die recht op heeft. Daarom heeft de DG HAN de afgelopen jaren concreet werk gemaakt van inclusie, zoals :

 • Het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van de centra voor de erkenning van de handicap;
 • Het gebruik van ‘makkelijk te lezen’-versies voor het merendeel van de schriftelijke communicatie;
 • Een herziening van de contact- en intakeformulieren om ze gebruiksvriendelijker en begrijpelijker te maken;
 • Het trainen van alle eerstelijnspersoneel in inclusieve communicatie;
 • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid door meer lijnen in gebruik te nemen, de openingsuren te verruimen en bijkomende medewerkers aan te werven om de oproepen te beantwoorden;
 • Het vernieuwen van de website in 2023, waardoor deze intuïtiever en toegankelijker is voor meer mensen met een handicap

Informatie beschikbaar stellen in VGT en LSFB is aldus een nieuwe stap in ons streven naar inclusieve communicatie en zorgt ervoor dat ook gebarentalige burgers rechtstreeks toegang hebben tot onze informatie. De DG HAN wenst hiermee ook een voorbeeldfunctie op te nemen naar andere instellingen toe.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven