Missie

Laatst bijgewerkt: 23/08/2023

De Directie-Generaal voor Personen met een handicap (DG HAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving.  

Ons doel is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. We ondersteunen personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals financiële steun, parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten. 

We zetten ons in om deze rechten voor personen met een handicap toegankelijk te maken en op een eerlijke manier toe te kennen, zodat iedereen de beste ervaring heeft bij het uitoefenen van deze rechten. Zo willen we de zelfstandigheid van personen met een handicap vergroten.

Onze strategische pijlers:

Strategische pijlers

 

Bredere maatschappelijke doelstelling

Inclusievere samenleving

Het is de ambitie dat elke burger gelijkwaardig kan deelnemen aan onze maatschappij zonder drempels te ervaren en dat op alle domeinen: werk, huisvesting, onderwijs, vrije tijd, burgerschap, ... Het risico op armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid van kwetsbare doelgroepen moet daarom ook verminderd worden.

Impact van de DGHAN op inclusie

Autonomie van personen met een handicap verhogen

De DGHAN heeft als opdracht in te schatten wat de invloed is van de handicap op deelname aan het dagelijkse leven zowel op vlak van werk als vrije tijd. Ze evalueert dit en kent op basis daarvan bepaalde rechten toe met als doel de zelfredzaamheid van personen met een handicap in de samenleving te vergroten.

Hefbomen om inclusie te bevorderen via de opdracht van DGHAN

Toegang tot de rechten

We moeten ervoor zorgen dat de burger geen drempels ervaart in de toegang tot onze rechten.

Toekenning van rechten

Kwaliteitsvolle, correcte en billijke beslissingen zijn ons doel zodat we de juiste rechten kunnen toekennen.

Beleving burger

Personen met een handicap worden met respect en empathie behandeld en hebben een vlotte toegang tot onze diensten.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven