Welkom bij de DG Personen met een handicap

Sluitingsdagen in november

De DG Personen met een handicap is in november op deze dagen gesloten:

  • Woensdag 1 november (Allerheiligen)
  • Donderdag 2 november (Allerzielen)
  • Vrijdag 3 november (brugdag)
  • Woensdag 15 november (feest van de dynastie)

Behandelingstermijnen dossiers en bereikbaarheid

Door de technische problemen en het personeelstekort bij onze dienst, is er nog steeds een vertraging bij de behandeling van de dossiers.

Raadpleeg het overzicht van de gemiddelde behandelingstermijnen per provincie (.pdf)

Om dezelfde redenen zijn we ook minder gemakkelijk bereikbaar. Heb je een dringende vraag dan kan je ons via verschillende kanalen bereiken. We raden je aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het contactformulier op onze website. Je vraag komt dan terecht bij het team dat je dossier behandelt.

We stellen alles in het werk om op termijn onze dienstverlening te verbeteren. Wij danken je voor je geduld en begrip!

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.