Welkom bij de DG Personen met een handicap

Foutmelding 404 in MyHandicap

In MyHandicap staan momenteel nog enkele links die niet meer werken en een foutmelding “Error 404 – Not found” geven.

Onze ICT-dienst zal deze links binnenkort verwijderen.

Meer info

Behandelingstermijnen dossiers en bereikbaarheid

Wegens de veranderingen bij onze dienst in 2017 is er nog steeds een vertraging bij de behandeling van de dossiers.

Raadpleeg het overzicht van de gemiddelde behandelingstermijnen per provincie (.pdf)

Er kunnen ook lange wachttijden zijn aan de telefoon. Heb je een dringende vraag dan kan je ons via verschillende kanalen bereiken. We raden je aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het contactformulier op onze website. Je vraag komt dan terecht bij het team dat je dossier behandelt.

We stellen alles in het werk om op termijn onze dienstverlening te verbeteren. Wij danken je voor je geduld en begrip!

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.