Gevolgen zesde staatshervorming

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) valt sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Tot eind 2016 werd de THAB voor alle Belgen verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen.

Voorlopig gebeuren ook in Vlaanderen eventuele medische onderzoeken nog door de FOD.

Voor de maand augustus 2017 deed de FOD Sociale Zekerheid nog de betaling voor alle Vlaamse THAB-dossiers. Vanaf september nemen de zorgkassen de betaling over voor THAB-dossiers die al werden uitbetaald door de FOD en waarin geen onderzoek loopt.

Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld. Zolang een gewest of gemeenschap de huidige regelgeving niet wijzigt, blijft de huidige regelgeving van toepassing.

Wat verandert er ?

Voortaan is de taalwetgeving van toepassing op elke aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dit wil zeggen dat de taal waarin je aanvraag wordt behandeld, afhankelijk is van het adres waar je gedomicilieerd bent. Alle officiële documenten, formulieren en attesten worden in deze taal opgesteld.

Woon je in Vlaanderen?

Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) meer aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. hiervoor kan je voortaan terecht bij je zorgkas. Neem contact op met je zorgkas om de thab-aanvraag te doen.

Je vindt meer informatie op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Wie al een THAB-dossier heeft bij de FOD Sociale Zekerheid en in Vlaanderen blijft wonen, hoeft verder niets te doen. Het dossier wordt automatisch overgezet naar je zorgkas (gelinkt aan je ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas. De betalingen lopen gewoon verder.

Voor de maand augustus 2017 deed de FOD Sociale Zekerheid nog de betaling voor alle Vlaamse THAB-dossiers. Vanaf september nemen de zorgkassen de betaling over voor THAB-dossiers die al werden uitbetaald door de FOD en waarin geen onderzoek loopt.

Woon je in Brussel of Wallonië?

De FOD Sociale zekerheid behandelt nog steeds je dossier of je nieuwe aanvraag.

Verhuis je van Vlaanderen naar Brussel/Wallonië of omgekeerd?

Wie verhuist naar een ander gewest of een nieuwe aanvraag THAB indient, moet contact opnemen met de FOD (in Wallonië en Brussel) of zijn zorgkas (in Vlaanderen).

In dit overzicht vind je alle informatie over jouw specifieke situatie (.pdf). Ontdek wat je precies moet doen en bij wie je terecht kan met vragen.

Meer info

Lees meer over de zesde staatshervorming op www.belgium.be.