Jobcalc, de nieuwe tool om het effect van werkhervatting op uitkeringen en/of tegemoetkomingen in te schatten

Op vraag van de ministers Vandenbroucke en Lalieux heeft de FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met het RIZIV, een nieuwe online rekentool ontwikkeld: Jobcalc.


Wat is Jobcalc?

Jobcalc maakt het mogelijk om de impact van werkhervatting op de tegemoetkomingen van personen met een handicap in te schatten. Ook kan de tool de impact op de uitkeringen van personen die arbeidsongeschikt zijn inschatten. Met andere woorden, Jobcalc stelt uitkeringsgerechtigden in staat te weten of, en in welke mate, zij hun uitkering/tegemoetkoming kunnen behouden wanneer zij weer aan het werk gaan. Dit zowel als werknemer of als zelfstandige.

Voor een correct gebruik van het instrument is de steun van een maatschappelijk assistent essentieel.


Ontdek hoe je Jobcalc gebruikt in deze animatievideo (op YouTube).

Animatievideo over Jobcalc


Waar is Jobcalc te vinden?

Je kan Jobcalc nu gebruiken op socialsecurity.be, het portaal van de sociale zekerheid.

Jobcalc


Voor meer informatie