Professionals & artsen

In deze rubriek vind je specifieke informatie terug voor sociaal werkers, medewerkers van gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen, artsen,…

Opvragen van medische informatie bij huisartsen

Vanaf 1 februari 2023 zullen onze verzoeken naar huisartsen voor medische informatie over hun patiënten met een handicap enkel nog via eHealth gebeuren en niet meer via de post.

FAQ Oekraïne

Hoe kunnen personen met een handicap die Oekraïne vanwege de oorlog hebben verlaten een tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangen?

Handleiding 'My Handicap'

Hoe werkt de online applicatie om aanvragen bij ons in te dienen en dossiers op te volgen?

Artsen

Hoe verloopt de uitwisseling van medische gegevens met de DG Personen met een handicap?

Handiflux

Andere instanties kunnen rechtstreeks gegevens bij ons opvragen dankzij de webservice Handiflux.

Infosessies

Vraag een infosessie aan over onze dienstverlening

Wetgeving

De belangrijkste wetteksten over de steunmaatregelen aan personen met een handicap en een handboek met interne procedures.

Controle geldigheid parkeerkaart

Webapplicatie voor politiezones en parkeerhandhavers volgens de GAS-wet.

Jobcalc

De nieuwe tool om het effect van werkhervatting op uitkeringen in te schatten.

Vacatures

Wij zijn geregeld op zoek naar artsen en professionals om onze diensten te versterken.