Handleiding 'My Handicap'

Medewerkers van gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen die een machtiging hebben, kunnen met hun eigen elektronische identiteitskaart (eID) online een aanvraag indienen voor een persoon met een handicap en zijn dossier opvolgen via My Handicap.

Ontdek de laatste wijzigingen in de update van 06 november 2018 in dit nieuwsbericht

Wil je een aanvraag indienen voor een burger?

Het indienen van de aanvragen gebeurt via My Handicap. Via My Handicap kan je:

 • Een aanvraag indienen voor één of meerdere voordelen
 • Het dossier van een persoon met een handicap raadplegen
 • Wijzigingen melden

Meerdere producten aanvragen

 • Als je naast een tegemoetkoming of een erkenning van uw handicap ook een ander product (bijv. parkeerkaart) wil aanvragen, vul dan eerst het formulier voor de tegemoetkoming of erkenning in. Dit formulier bevat dan al alle gegevens die nodig zijn voor uw aanvraag van een ander product. Zodra dit formulier verstuurd is, zullen de ingevulde gegevens ook beschikbaar zijn voor de minder uitgebreide aanvraag (bijv. parkeerkaart). Je hoeft dan geen tweede formulier in te vullen: klikken op de link van het andere product volstaat dan.
 • Gebruik je de omgekeerde volgorde, dan zal je wel twee formulieren moeten invullen. Voor de behandeling van de aanvraag van een tegemoetkoming hebben we immers meer informatie nodig.

Opgelet: wil de burger een aanvraag indienen voor de Verhoogde Kinderbijslag? *

Hier vind je meer informatie over wat er voor elke regio gewijzigd is naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Opgelet: wil een burger een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)?

Hier vind je meer informatie over wat er voor elke regio gewijzigd is naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Wanneer is het niet nodig om de aanvraag via My Handicap te doen?

Is een burger al door ons erkend als persoon met een handicap? Dan kan je voor hem de parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 12u30). Hiervoor hoeft dan niet de aanvraagprocedure van MyHandicap gevolgd te worden.

Daarnaast zijn er nog andere situaties waarin je My Handicap niet moet gebruiken.

Deze zaken vraag je steeds via het contactformulier:

 • Duplicaat van een parkeerkaart
 • Verlenging van een parkeerkaart
Kijk altijd eerst na in My Handicap of het product dat iemand wil aanvragen beschikbaar is in de rubrieken 'Wat ik krijg op eenvoudig verzoek' of 'wat ik zou krijgen als ik voldoe aan de voorwaarden'. Als dit niet het geval is kan je het contactformulier gebruiken.

Wil je een ingediende aanvraag opvolgen of een dossier consulteren?

Het opvolgen van een dossier gebeurt voortaan ook via My Handicap. Je vindt er de volgende informatie:

 • Welke producten heeft iemand al?
 • Wat kan iemand op eenvoudig verzoek krijgen omdat hij/zij er al recht op heeft? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
 • Wat kan iemand (nog) krijgen als hij/zij een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden?
 • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
 • Waar had iemand vroeger recht op?
 • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
 • Welke beslissingen zijn herzien?
 • Welke eerder opengeklikte aanvragen zijn nog niet ingevuld en ingediend?

Wil je een wijziging doorgeven?

Je kan voortaan heel wat wijzigingen zelf doorgeven in het dossier van de burger, bv.:

 • Contactgegevens
 • Domicilie – of verblijfsadres
 • Opname in/ ontslag uit een instelling melden
 • Zichtrekeningnummer
 • Bewindvoerder/ contactpersoon die helpt bij de aanvraag
 • Voorkeurtaal

Deze mogelijkheid vermijdt het onnodig bellen of versturen van contactformulieren. Bovendien kan je in het dossier meteen zien of de aanpassing is uitgevoerd.

Andere types wijzigingen kan je nog steeds melden via het contactformulier op onze website of (voor dringende gevallen) op het gratis nummer 0800 987 99 (op werkdagen tussen 8u30 en 12u30 behalve op woensdag).

Specifieke contactpunten voor professionals

Je vindt de contactpunten waar professionals terecht kunnen met hun vragen over My Handicap op de contactpagina.

Handleidingen over het gebruik van My Handicap