Handiflux

Publieke en private organisaties kunnen gegevens uit onze dossiers opvragen via de webservice "Handiflux". Deze service wordt aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Via Handiflux kan je organisatie verschillende gegevens opvragen over haar klanten of gebruikers:

  • de erkenning van hun handicap bij onze DG Personen met een handicap
  • hun recht op tegemoetkomingen bij onze DG Personen met een handicap
  • hun recht op de parkeerkaart of de verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor slechtzienden

Op basis van deze gegevens kan je organisatie nagaan of de personen in kwestie aanspraak kunnen maken op andere maatregelen, kortingen of ondersteuningsinitiatieven.

De service laat dus toe om de dienstverlening van je organisatie te verbeteren. Waar mogelijk zou de service ook automatische rechten op maatregelen kunnen doen ontstaan.

Neem voor verdere informatie contact op met de KSZ: Sante.Broccolo@ksz-bcss.fgov.be