Controle geldigheid parkeerkaart

Voortaan kan de geldigheid van parkeerkaarten voor personen met een handicap gecontroleerd worden via een (web)applicatie.

De applicatie werd ontwikkeld voor:

  • Iedereen die inbreuken 'stilstaan en parkeren' kan vaststellen via de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties)
  • Politionele diensten

Deze personen kunnen via de applicatie rechtstreeks de database van de DG Personen met een handicap consulteren zonder dat ze contact moeten opnemen met de dienst. Zij kunnen dan op basis van hun eigen databanken de eigenaar van het voertuig identificeren en boetes uitschrijven. Dit laat toe om de controles op misbruik (en de daaruit eventueel voortkomende boetes) gevoelig op te drijven. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat meer parkeerplaatsen effectief vrij blijven voor personen met een handicap.

Werk je bij een van deze diensten?

Dan kan je de webapplicatie hier openen:

Controleer een parkeerkaart

Hoe kan men een parkeerkaart controleren?

Via de (web)applicatie kan je de geldigheid van een parkeerkaart controleren. Je geeft het nummer in dat op de parkeerkaart staat gedrukt en krijgt onmiddellijk te zien of de kaart geldig is.

Welke informatie is beschikbaar in de applicatie?

De enige informatie die door de toepassing wordt gebruikt is het unieke nummer van een parkeerkaart. Men ziet enkel of de kaart geldig is, niet aan wie ze toebehoort. Er worden dus geen gegevens van persoonlijke aard geconsulteerd of verwerkt.

Welke misbruiken kunnen met de applicatie worden vastgesteld?

In deze situaties zal de kaart als ongeldig worden geïdentificeerd:

  • Het gebruik van een kaart van een overleden persoon
  • Het gebruik van een kaart waarvoor een duplicaat werd aangevraagd
  • Het gebruik van een kaart die vervallen is
  • Het gebruik van een kaart met een ongeldig kaartnummer (vervalsing)

De webapplicatie geeft geen informatie over het type misbruik. De politie blijft ook vaststellingen doen voor andere oneigenlijke gebruiken van de parkeerkaart zoals het gebruik ervan zonder dat de persoon met een handicap gebruik maakt van het voertuig.