Artsen

Personen met een handicap kunnen bij de FOD een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere voordelen aanvragen.

Om recht te kunnen hebben, moet de persoon voldoen aan een aantal voorwaarden (zie rubriek “mijn rechten”), en moet zijn handicap erkend worden door de FOD.

Om een beslissing te kunnen nemen over de erkenning van de handicap, heeft de FOD onder andere informatie nodig van de behandelend arts.

Meer informatie over de evaluatie van de handicap

 

Concreet verloop van een aanvraag

Hoe verloopt de aanvraag voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of een ander voordeel?

1. De burger moet een aanvraag indienen via de online applicatie MyHandicap.

Hij kan de aanvraag ofwel zelf doen, ofwel met de hulp van een medewerker van de FOD, van een OCMW, gemeente, ziekenfonds of een kennis.

Via MyHandicap geeft hij zijn administratieve gegevens door en schat hij de impact van zijn handicap op zijn dagelijks leven in. Zo vragen we hem bijvoorbeeld om in te schatten hoe goed hij zich kan verplaatsen, kan communiceren met anderen of een maaltijd kan bereiden. We vragen hem ook de naam van zijn behandelend arts te vermelden.

2. Enkele dagen nadat de aanvraag via MyHandicap is ingediend, neemt de FOD contact op met de persoon met een handicap en met zijn behandelend arts om de relevante medische info op te vragen.

3. Nadat de FOD de medische info heeft ontvangen, kan het zijn dat we de persoon met een handicap uitnodigen bij één van onze evaluerend artsen om een beter zicht te krijgen op de impact van zijn handicap op zijn dagelijkse leven.

Soms nemen we een beslissing op basis van de info die via MyHandicap en de behandelend arts werd doorgestuurd. De persoon met een handicap hoeft dan niet langs te komen bij een evaluerend arts.

4. Van zodra de FOD een beslissing heeft genomen over de aanvraag, sturen wij de persoon met een handicap een brief. Dit kan enkele maanden duren.

Op onze website vindt u meer info over de behandelingstermijnen.

 

Hoe wordt de behandelend arts gecontacteerd?

De FOD stuurt de vraag om medische informatie via 3 verschillende kanalen:

  • De behandelend arts krijgt een brief en, als hij een eHealth-certificaat heeft, ook een elektronisch bericht.
  • De persoon met een handicap krijgt een brief waarin we hem vragen om zijn arts te contacteren.

De behandelend arts hoeft de medische informatie over zijn patiënt uiteraard maar één keer door te sturen. Hij kan kiezen of dit elektronisch of via de post gebeurt. De voorkeur gaat uit naar de elektronische manier, omdat dit gemakkelijker en sneller verloopt.

Opgelet: gebruik de formulieren die wij u sturen enkel voor de patiënt om wie het gaat. Op de formulieren staat immers een barcode, die ons toelaat om de informatie automatisch op de juiste plaats in ons computersysteem op te slaan. Als u een kopie van dit formulier gebruikt voor andere patiënten, is de barcode niet geldig en kan de informatie die u ons doorstuurt verloren gaan.

 

Hoe vindt u het bericht van de FOD terug als u een eHealth-certificaat heeft?

Het bericht van de FOD komt binnen in uw eHealthBox en in het Elektronisch Medisch Dossier (EMD).

In uw Elektronisch Medisch Dossier of eHealthbox herkent u deze berichten gemakkelijk omdat de “FOD Sociale Zekerheid’ als afzender vermeld staat. Ook vindt u in het onderwerp van het bericht de naam van uw patiënt terug die bij de FOD een aanvraag indiende.

Het eHealthbericht van de FOD bestaat uit:

  • Een tekstbestand dat u verwittigt dat een patiënt een aanvraag indiende
  • Een pdf met uitleg over welke informatie we precies opvragen
  • Een pdf met een vragenlijst

Samen met het eHealth-bericht wordt ook een bijlage in *.txt-formaat gestuurd. Bij sommige EMD zorgt deze bijlage ervoor dat het bericht rechtstreeks in de software van de arts wordt geïntegreerd zonder dat de eHealthbox geopend moet worden.

 

Hoe stuurt u info op naar de FOD als u een eHealth-certificaat heeft?

In uw Elektronisch Medisch Dossier (EMD) bestaat er een specifiek elektronisch formulier waarmee u de gegevens gemakkelijk kan doorsturen naar de FOD: “Evaluatie van de handicap - FOD Sociale Zekerheid”.

Dit elektronisch formulier haalt automatisch gegevens op uit het globaal medisch dossier van uw patiënt. U selecteert welke van die gegevens relevant zijn voor de aanvraag en verzendt vervolgens het elektronisch formulier naar de FOD. U krijgt een ontvangstbevestiging in uw EMD.

Opgelet: Gelieve dit formulier enkel in te vullen als uw patiënt al een aanvraag voor een tegemoetkoming en/of andere voordelen (parkeerkaart,…) heeft ingediend bij de FOD!

Voor artsen die geen EMD hebben, is het mogelijk om de vragenlijst van de FOD af te drukken, in te vullen en naar de FOD te sturen via de post:

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 BRUSSEL

Als wij na 30 dagen nog niks van u ontvangen hebben, sturen wij een rappel naar uw patiënt (via de Post).

U krijgt dan opnieuw 30 dagen om de info door te sturen. Als wij na die 30 dagen nog geen info hebben ontvangen, sluiten wij het dossier automatisch af.

 

Tips voor een vlotter verloop van de aanvraag

De FOD en zijn partners vragen de burger om contact op te nemen met u onmiddellijk nadat hij/zij een aanvraag heeft ingediend via MyHandicap. Zo bent u op de hoogte dat u van de FOD een vraag om informatie zal krijgen.

U kan uw patiënt eventueel uitnodigen als u niet over voldoende informatie beschikt over zijn/haar medische toestand.

 

Privacy

De medische informatie die wordt opgestuurd, kan enkel door de artsen en bevoegde administratieve medewerkers van FOD geraadpleegd worden. De gegevens worden enkel gebruikt voor de evaluatie van de handicap en worden niet gedeeld met andere instanties. Enkel de eindbeslissing van de FOD zelf delen we met andere instanties.

 

Lijst van erkende softwarepakketten

Als u beschikt over één van de softwarepakketten die vermeld worden op de website van eHealth, kan u gebruik maken van het elektronisch formulier om informatie naar de FOD op te sturen.

Voor technische vragen kan u terecht bij de helpdesk van uw softwareleverancier.

 

Uitwisseling medische gegevens voor niet-huisartsen

Het elektronisch formulier is enkel beschikbaar voor huisartsen die gebruik maken van één van de erkende softwarepakketten. Andere zorgverleners, bv. medewerkers CLB, specialisten, … die gevraagd wordt informatie door te sturen kunnen dit voorlopig enkel per post of via het contactformulier.

 

Handleidingen

De manier waarop gegevens elektronisch uitgewisseld worden met onze FOD verschilt naargelang het softwarepakket dat u gebruikt. U vindt hier 2 voorbeelden:

Een voorbeeld van het papieren formulier kan u hier openen: Voorbeeldformulier uitwisseling gegevens eHealth per post (.pdf)

Opgelet: we sturen u een gepersonaliseerd formulier op met een barcode die gelinkt is aan de aanvraag van uw patiënt. U kan het voorbeeldformulier op onze website dus niet afdrukken en invullen.

 

Contact

Heeft u een vraag over de uitwisseling tussen uw software-pakket en eHealth? Dan kan u terecht bij de leverancier van uw softwarepakket.
Heeft u als arts een inhoudelijke vraag over MyHandicap? Mail ons dan via het contactformulier.