[PERSBERICHT] Donderdag 7/12: persconferentie over het nieuwe digitale controlesysteem voor parkeerkaarten voor personen met een handicap

Laatst bijgewerkt: 7/12/2023

De persconferentie werd ingeleid door (in volgorde van spreken) mevrouw Karine LALIEUX, federaal Minister belast met Personen met een Handicap, mevrouw Marie-Ange VANDECANDELAERE (vertegenwoordigster van UNIA), mevrouw Nathalie DEBAST (vertegenwoordigster van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten), de heer Guido SLANGEN (vertegenwoordiger van de Stad Antwerpen) en mevrouw Gwendolyn RUTTEN (Minister  van Gelijke Kansen en Integratie in de Vlaamse regering).

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werken – samen met de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid – aan een oplossing om ervoor te zorgen dat het parkeerrecht voor personen met een handicap wordt nageleefd

De nieuwe beoogde oplossing, die in heel België dezelfde zal zijn en de vorm zal aannemen van een digitale applicatie, kan worden gebruikt in alle steden waar het parkeerrecht gereglementeerd is (blauwe zones of betalend parkeren). Ze zal de mobiliteit van personen met een handicap vergemakkelijken en ook de steden en gemeenten kunnen hieruit voordeel halen, aangezien er met het nieuwe beoogde systeem minder zou kunnen worden gefraudeerd.

Steeds meer Belgische steden en gemeenten kiezen voor een digitale controle van het gereglementeerd parkeren. Momenteel zijn parkeerkaarten voor personen met een handicap evenwel niet digitaal, noch gekoppeld aan een welbepaalde nummerplaat. De scan car houdt geen rekening met de parkeerkaart voor personen met een handicap die op het dashboard ligt en bijgevolg wordt in de meeste gevallen onterecht een parkeerretributie geheven.

Met het nieuwe beoogde systeem kunnen al deze problemen worden opgelost. Het zal bestaan uit een centraal register met parkeerrechten dat kan worden gebruikt door alle steden en gemeenten van België  (om een digitaal parkeerrecht aan te vragen voor personen met een handicap) en een (digitale) applicatie waarmee de houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap heel eenvoudig een digitaal parkeerrecht kan activeren.

Wie een parkeerkaart voor personen met een handicap heeft zal zich éénmalig moeten registreren op het nieuwe platform en zal zijn kaart zelfs kunnen koppelen aan één of meerdere nummerplaten. Je zal  uiteraard slechts één voertuig tegelijk gratis kunnen parkeren. Het is wel mogelijk om op een ander moment een ander voertuig, te activeren door een andere nummerplaat te koppelen aan je parkeerkaart. 

Voordelen van de nieuwe digitale oplossing

  • geen probleem meer met het niet-erkennen van de parkeerkaart door de scan cars;
  • het is niet langer nodig zich op verschillende platformen te registreren in functie van de gemeente waar men zich wil parkeren;
  • fraude kan gemakkelijker worden bestreden.  

De applicatie zal worden getest bij gebruikers met een handicap voordat het in dienst wordt gesteld. 

Hierna volgt het voorlopige tijdschema voor het opstellen en invoeren van dit parkeerregister:

  • Eind 2023 – begin 2024: aankondiging bij alle steden en gemeenten met uitnodiging om aan te sluiten;
  • Midden 2024: einde van de informatica-ontwikkelingen;
  • Zomer 2024: tests van de toepassing met personen met een handicap;
  • Najaar 2024: test indienststelling in 2 steden.
  • 4 november 2024: ontplooiing in alle aangesloten steden en gemeenten.

Meer informatie

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven