Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is voortaan volledig de bevoegdheid van de regio’s.

Tot eind 2016 werd de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) toegekend door de FOD Sociale Zekerheid, onafhankelijk van je regio. Sinds januari 2021 is deze tegemoetkoming volledig de bevoegdheid van de regio’s.

Woon je in Vlaanderen?

Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) echter overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Daar nemen de zorgkassen (gelinkt aan je ziekenfonds) de behandeling van je dossier en de uitbetaling van je tegemoetkoming over.

Je vindt meer informatie over de vervanger van de THAB (‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’) op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Woon je in Wallonië?

Sinds 1 januari 2021 kan ook jij de aanvraag niet langer bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen doen. Je kan terecht bij je ziekenfonds om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie op de website van AVIQ, dat de ziekenfondsen hiervoor coördineert.

Het zijn voortaan ook de ziekenfondsen die onder toezicht van AVIQ zullen instaan voor de medische erkenning van je handicap voor je aanvraag van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Had je een aanvraag ingediend voor 1 januari 2021 die nog niet verwerkt is? Onze FOD blijft verantwoordelijk voor aanvragen die al werden ingediend en nog niet werden afgesloten.

Had je al een THAB? Je hoeft niets te doen om je bestaande dossier over te zetten. Je ziekenfonds neemt de behandeling van je dossier en de uitbetaling van je tegemoetkoming over. Het bedrag van je tegemoetkoming wijzigt niet.

Woon je in Duitstalig België?

De FOD Sociale zekerheid behandelt nog altijd de aanvragen voor Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) en staat ook nog altijd in voor de evaluatie van de handicap.

Voor vragen kan je bij ons terecht via de rubriek ‘Contact’ op onze website.

Woon je in Brussel?

Sinds 1 januari 2021 kan ook jij de aanvraag niet langer bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen doen. Je kan terecht bij Iriscare. Je vindt meer informatie en contactgevens op hun website.

Als je in Brussel woont zal de FOD Sociale Zekerheid nog tot 31/12/2021 de medische erkenning van je handicap uitvoeren voor je aanvraag voor een THAB.

Had je al een THAB? Je hoeft niets te doen om je bestaande dossier over te zetten. Iriscare neemt de behandeling van je dossier en de uitbetaling van je tegemoetkoming over. Het bedrag van je tegemoetkoming wijzigt niet.

Verhuis je vanuit Brussel of Vlaanderen naar Wallonië? Neem dan binnen de 3 maanden contact op met je ziekenfonds om je dossier over te zetten.

Verhuis je vanuit Wallonië of Brussel naar Vlaanderen? Neem binnen de 3 maanden contact op met je zorgkas (verbonden aan je ziekenfonds).

Verhuis je vanuit Wallonië of Vlaanderen naar Brussel? Neem dan binnen de 3 maanden contact op met Iriscare.

Opgelet

Opgelet! Als je verhuist naar een andere regio moet je contact opnemen met de instelling die daar verantwoordelijk is voor de THAB om je dossier over te zetten.

Wordt jouw handicap nog geëvalueerd door de FOD Sociale Zekerheid?

Dan vind je hieronder meer informatie:

Hoe wordt mijn handicap geëvalueerd?

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt om:

  • je te verplaatsen
  • eten te bereiden en op te eten
  • je te verzorgen en aan te kleden
  • je woning te onderhouden en het huishouden te doen
  • gevaar in te schatten en te vermijden
  • contacten te onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen: 0 punten = geen moeilijkheden , 1 punt = weinig moeilijkheden, 2 punten = grote moeilijkheden, 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een THAB.