Parkeerkaart

Wat is een parkeerkaart?

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je, als chauffeur en als passagier, in België het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen (en eventueel andere voordelen bij het parkeren). Zowel volwassenen als kinderen kunnen er recht op hebben.

Als u een parkeerkaart heeft, betekent dit niet automatisch dat u erkend bent als persoon met een handicap (zie voorwaarden hieronder). De parkeerkaart geldt dus niet als bewijs voor de erkenning van uw handicap.

De kaart is persoonlijk: niemand mag van de kaart gebruik maken als jij zelf niet aanwezig bent. Onderteken daarom voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel en het unieke kaartnummer goed zichtbaar zijn.

Als je soms in een andere wagen (mee)rijdt moet je je parkeerkaart meenemen in het voertuig dat je op dat moment gebruikt. Het is niet mogelijk om meerdere parkeerkaarten aan te vragen voor dezelfde persoon.

De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord E9a ("P") met het wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Dit pictogram mag, in het wit, ook op het wegdek herhaald worden.

In bepaalde steden en gemeentes mag je dankzij de kaart gratis parkeren (informeer je bij de stad of de gemeente waar je naartoe wil gaan). Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer informatie.

Voor Europese bestemmingen kan je via een tool van de Europese Commissie de plaatselijke regels voor parkeerkaarten voor personen met een handicap opzoeken.

Opgelet: Sommige steden en gemeenten voorzien een aantal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor hun bewoners. Je parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. Je kan de bewonersplaatsen herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners". Dit bord staat altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op een parkeerkaart als je voldoet aan één van deze voorwaarden:

 • onze arts heeft je minstens 12 punten gegeven in de evaluatie van de vermindering van je ‘zelfredzaamheid’ (als je ouder dan 18 bent). Dit is de mate waarin je handicap je belemmert in dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…
 • onze arts heeft je minstens 2 punten gegeven op het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen). Dit wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen;
 • je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen;
 • je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd;
 • je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst (.pdf) staat. Scooters en driewielers komen niet in aanmerking;
 • je hebt een erkenning van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag;
 • je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Heb je al een dossier bij ons?

Contacteer ons via het contactformulier . We onderzoeken op basis van je dossier of je in aanmerking komt en sturen je de beslissing.

In 2 gevallen kan je ook zonder dossier bij ons de aanvraag doen via het contactformulier omdat je:

 • oorlogsslachtoffer bent: contacteer ons via het contactformulier. Je hoeft zelf geen attesten op te sturen, we vragen dit rechtstreeks op bij de betrokken diensten.
 • een mobiliteitshulpmiddel hebt aangekocht na toestemming van je ziekenfonds of de Vlaamse Sociale Bescherming: neem contact op met je ziekenfonds of de Vlaamse sociale bescherming. Zij zullen ons het formulier 'Verklaring van de adviserend-geneesheer' volledig ingevuld overmaken. Heb je dit attest zelf al? Dan kan je het uiteraard ook zelf bezorgen via het contactformulier.

  Het is belangrijk dat het ‘nomenclatuurnummer’ hierop vermeld staat. Aan dat nummer kunnen we zien welk type mobiliteitshulpmiddel je precies hebt. Je krijgt je parkeerkaart meteen toegestuurd als je mobiliteitshulpmiddel opgenomen is in deze lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf). Als dit niet zo is, zal je eerst uitgenodigd worden bij onze arts om de impact van je handicap te evalueren.

Je hebt nog geen dossier bij ons?

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ klik je op 'een parkeerkaart aanvragen'.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Hoe lang is mijn parkeerkaart geldig?

In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is staat er een vervaldatum op je kaart.

Parkeerkaart verlengen

Als je kaart binnenkort vervalt, dan kan je zelf een verlenging van je parkeerkaart vragen via My Handicap. Dit kan binnen een termijn van maximaal zes maanden voor je kaart vervalt.

Opgelet! Als je je verlenging eerder dan zes maanden voor het vervallen van je kaart zou aanvragen, vraag je eigenlijk een duplicaat van je bestaande kaart. Zo'n duplicaat heeft dezelfde vervaldatum als de oorspronkelijke kaart. Dit heeft dus geen zin.

Ben je niet zeker? Vraag ons dan een verlenging van je parkeerkaart via het contactformulier.

Duplicaat aanvragen

Bij verlies, diefstal of schade kan je een nieuwe kaart (duplicaat) bij ons aanvragen. Je krijgt een nieuwe kaart met een nieuw serienummer en wij blokkeren je oude kaart.

Is je kaart nog langer geldig dan zes maanden? Vraag een duplicaat via My Handicap.

Is je kaart minder lang geldig dan zes maanden? Vraag je duplicaat dan via het contactformulier.

Opgelet

Opgelet! Mocht je de originele parkeerkaart terugvinden, dan kan je deze niet meer gebruiken. Zelfs in afwachting van het ontvangen van het duplicaat is ze ongeldig. Mocht je ook het duplicaat van de parkeerkaart verliezen, dan kan je enkel via het contactformulier (dus niet via My Handicap) opnieuw een parkeerkaart aanvragen als je een 'attest van verlies' bezorgt dat opgemaakt is door de politie.

Als je kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden. Contacteer ons

Meer info over het aanvragen van een nieuwe parkeerkaart, verlenging of duplicaat in My Handicap