Integratietegemoetkoming (IT)

Wat is de integratietegemoetkoming (IT) ?

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).

Ben je tussen 21 en 65 jaar?

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). We kijken naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven (‘zelfredzaamheid’) . Onze arts zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je handicap moet erkend worden door onze artsen
 • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
 • je bent minstens 21 jaar
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk

Uitzonderingen

Opgelet
 1. Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd bent of gehuwd geweest bent;
  • een kind ten laste hebt;
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap).
 2. Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je als buitenlander bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het register van ambtenaren van de Europese Unie of het register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • je bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie;
  • je bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en je bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of je bent student;
  • je bent staatloos;
  • je bent vluchteling;
  • je bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid** van één van de bovenstaande personen;
  • je hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen.
 3. Sinds 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer van de Europese Unie. De overgangsperiode (waarin de terugtrekkingsovereenkomst van toepassing is) is momenteel lopend. Tijdens deze overgangsperiode blijft het Verenigd Koninkrijk onderworpen aan alle EU regels. In principe eindigt de overgangsperiode op 31 december 2020 maar ze kan éénmalig met een of twee jaar verlengd worden. Concreet houdt dit in dat personen met de Britse nationaliteit tijdens de overgangsperiode blijven voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Hoe wordt mijn handicap geëvalueerd?

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten (‘zelfredzaamheid’). Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt om:

 • je te verplaatsen
 • eten te bereiden en op te eten
 • je te verzorgen en aan te kleden
 • je woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen: 0 punten = geen moeilijkheden , 1 punt = weinig moeilijkheden, 2 punten = grote moeilijkheden, 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen.

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een integratietegemoetkoming.

In tegenstelling tot bij de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), houden we bij de integratietegemoetkoming (IT) dus niet rechtstreeks rekening met de gevolgen van je handicap op je mogelijkheden op de gewone arbeidsmarkt. Om de hoogte van je tegemoetkoming te bepalen houden we wel rekening met je werkelijke inkomsten.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ kan je kiezen wat je wil aanvragen (bijv. een tegemoetkoming of een parkeerkaart).

Klik op ‘Ik kan via de gemeente (of misschien mijn ziekenfonds) geld/tegemoetkoming vragen met medisch onderzoek’.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Klik op ‘indienen’. Je aanvraag wordt door ons verwerkt.

Wil je hulp bij het aanvragen van een IT?

Dan kan je terecht bij je gemeente of OCMW (Waar kan ik terecht in mijn gemeente? (.pdf)). Ook je ziekenfonds kan je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Neem zeker je identiteitskaart, je bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts mee!

Waarvan hangt de hoogte van mijn tegemoetkoming af?

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • Je gezinssamenstelling
 • Het belastbaar inkomen van je gezin
  • Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.
  • Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in je belastingen, dan houden we daar geen rekening mee. We kijken normaal gezien naar je inkomen van 2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het aanslagbiljet van je belastingen. Enkel als het inkomen van je huishouden met minstens 20 % gewijzigd is in de 2 jaren die je aanvraag voorafgaan, houden we rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.
 • De impact van je handicap op je dagelijks leven

Als je je belastbaar inkomen kent en de impact van je handicap kunt inschatten, kan je op onze website een simulatie maken voor de berekening van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Start de simulatietool 'Bedrag IVT/IT' (.xls)

Opgelet

Let op! Het uiteindelijk bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van de ernst van je handicap en het inkomstenonderzoek. De simulator geeft dus slechts een idee van de zaken waar we rekening mee houden en nog niet het werkelijke bedrag.

Wil je een simulatie laten maken door één van onze sociaal assistenten? Ga dan langs op één van hun zitdagen in jouw provincie.

Breng zeker dit mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting