European Disability Card

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Op vertoon van de European Disability Card (EDC) kan je allerlei voordelen krijgen bij organisaties in de sector van de cultuur, sport en vrije tijd (musea, pretparken, sportcentra...). De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders…) kenbaar. Het kan gaan om kortingen, maar ook om voordelen zoals audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

De kaart is volledig gratis.

De kaart is momenteel geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Meer info:

Wat zijn de voorwaarden?

Je kan de kaart bij ons aanvragen als wij je handicap al erkend hebben en/of als je al een tegemoetkoming, parkeerkaart of ander voordeel bij ons geniet.

Heb je geen dossier bij ons? Je hebt er ook recht op als je handicap erkend is bij één van deze diensten: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); het Agence pour une Vie de Qualité (AviQ); de Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE); of de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL). In dat geval vraag je European Disability Card aan bij de dienst waar je een dossier hebt.

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 4 instellingen. Richt je daarom tot de instelling zelf om een aanvraag in te dienen.

Hoe kan je de European Disability Card (EDC) bij ons aanvragen?

Je kan de kaart aanvragen via het contactformulier.

Contacteer ons via het contactformulier om je kaart aan te vragen. Bij de aanvraag volstaat het om je rijksregisternummer door te geven.

Je kan de kaart aanvragen via My Handicap.

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ klik je op 'een European Disability Card (EDC) aanvragen'.

Je hoeft hiervoor geen vragenlijst meer in te vullen.

Ongeveer een maand na de aanvraag krijg je de kaart per post opgestuurd.

De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Als je de kaart verliest, kan je éénmaal een duplicaat aanvragen bij onze dienst. Het is niet mogelijk om een tweede keer een duplicaat aan te vragen. Als je het eerste duplicaat ook zou verliezen, moet je dus wachten tot de geldigheidstermijn van de originele EDC-kaart verstreken is (na 5 jaar) om een nieuwe kaart te kunnen aanvragen.

Hoe verleng ik mijn EDC-kaart?

De EDC-kaarten (European Disability Card) die wij afleveren zijn 5 jaar geldig. Vanaf eind 2022 vervallen de eerste kaarten.

Als je een nieuwe kaart wenst te bestellen dan moet je weten dat we pas een nieuwe kaart kunnen aanmaken als je huidige kaart effectief vervallen is.

Als je te vroeg een nieuwe kaart bestelt, kunnen we je alleen een duplicaat sturen met de einddatum van je huidige kaart. Je bestelt de nieuwe kaart dus best vanaf de eerste dag die volgt op de vervaldatum.

Vraag een nieuwe kaart aan

 • online via MyHandicap;
 • via een brief naar
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Personen met een handicap
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel

Wij bekijken samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de materie van de EDC-kaarten coördineert, de mogelijkheid om voor de toekomst proactief de nieuwe EDC-kaarten af te leveren. Indien dit gerealiseerd kan worden, dan lees je dit in een volgende editie van HandiNews en op onze EDC-pagina.

Meer informatie?

Bezoek de European Disability Card website.

Ik ben een aanbieder van diensten op vlak van cultuur, sport of vrije tijd en wil partner worden van het project EDC

Verleen je diensten op het vlak van cultuur, sport of vrijetijdsbesteding? Sluit je dan aan bij het EDC project! Word één van de partners van het project, aanvaardt de kaart, en bied personen met een handicap een reeks voordelen.

Waarom zou ik deelnemen?

 • Je breidt je klantenbestand uit en krijgt méér bekendheid bij bezoekers, toeschouwers, leden, deelnemers ... in België en in andere deelnemende Europese landen. Personen met een handicap vertegenwoordigen immers meer dan 15% van de bevolking (meer dan 1 miljoen mensen in België en 80 miljoen in Europa)
 • Je komt in contact met een publiek dat zelden alleen op stap gaat (begeleiders, gezinnen ...)
 • Je werkt mee aan een meer inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften
 • Je vergroot het positieve imago van je instelling op het vlak van de inclusie van personen met een handicap

Bied je personen met een handicap al voordelen? Laat het ons weten!

Hoe kan ik deelnemen?

Contact en informatie

Dit project is medegefinancierd door de Europese UnieVlaanderen is welzijnFederale Overheidsdienst Sociale ZekerheidOstbelgien - Cantons de l'Est - OostkantonsFrancophones Bruxelles - Phare - Personne handicapée Autonomie RecherchéeWallonie - Familles santé handicap - AViQKSZ