Betaling van je tegemoetkoming

De integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden maandelijks uitbetaald.

De betaaldatum is altijd de 4de dinsdag van elke maand behalve als deze na de 26e valt.

Dan wordt als betaaldatum de 3de dinsdag van de maand genomen.

OPGELET: Woon je in Vlaanderen en heb je een THAB-dossier?

Voor de maand augustus 2017 deed de FOD Sociale Zekerheid nog de betaling voor alle Vlaamse THAB-dossiers. Vanaf september 2017 nemen de zorgkassen de betaling over voor THAB-dossiers die al werden uitbetaald door de FOD en waarin geen onderzoek loopt. U hoeft hiervoor niets te doen en er wijzigt niets aan het bedrag dat u maandelijks ontving. De zorgkassen zullen de betalingen van de Vlaamse THAB-dossiers uitvoeren rond de 25ste van elke maand, net zoals de FOD dat doet voor de andere tegemoetkomingen.

Woon je in Brussel of Wallonië en heb je een THAB-dossier?

Dan blijft je dossier en de uitbetaling van je THAB bij de FOD Sociale Zekerheid.

Ontdek wat er gebeurt in jouw situatie en bij wie je terecht kan met vragen.

Voor meer informatie kan je terecht op www.vlaamsesocialebescherming.be.

In 2020 worden de tegemoetkomingen uitbetaald op de volgende dagen:

 • 21 januari
 • 25 februari
 • 24 maart
 • 21 april
 • 26 mei
 • 23 juni
 • 23 juli
 • 25 augustus
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Achterstallen

Als je een positieve beslissing van ons krijgt, dan heb je recht op je tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag.

Tussen het moment van je aanvraag en onze beslissing kan echter wat tijd verstrijken. De achterstallen waar je in dat geval recht op hebt, worden samen met de eerste betaling uitbetaald.

Als je OCMW in de tussentijd voorschotten heeft betaald, dan wordt er eerst met je OCMW afgerekend.

Voorbeeld:

 • Datum van je aanvraag: 18/02/2012
 • Datum van onze positieve beslissing: 12/04/2012
 • Datum vanaf wanneer je recht hebt op je tegemoetkoming: 01/03/2012

Manier van uitbetaling

De tegemoetkoming kan enkel gestort worden op een zichtrekening waarvan de persoon met een handicap titularis of medetitularis is. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een verlengde minderjarigheid) kan de tegemoetkoming ook uitbetaald worden aan een wettelijke vertegenwoordiger, maar de persoon met een handicap moet dan wel nog steeds titularis of medetitularis zijn van de rekening.

Als je een nieuw rekeningnummer hebt, sluit dan je oude rekeningnummer pas af nadat je van ons bevestiging hebt ontvangen dat je tegemoetkoming op de nieuwe rekening betaald zal worden.

Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de tegemoetkoming per postassignatie aan huis worden uitbetaald. Dit verzoek kan per brief, fax of e-mail gebeuren. Als je tot nu toe per postassignatie werd uitbetaald, maar voortaan via overschrijving betaald wil worden, vul dan onderstaand formulier in en bezorg het ons terug per brief, per fax of via het contactformulier. Vermeld ook zeker je rekeningnummer.