Betaling van je tegemoetkoming

De integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden maandelijks uitbetaald.

De betaaldatum is altijd de 4de maandag van elke maand behalve als deze na de 25e valt.

Dan wordt als betaaldatum de 3de maandag van de maand genomen.

Hou er rekening mee dat het tot 3 werkdagen kan duren vooraleer het geld dat wij storten ook echt op jouw rekening staat.

2022

In 2022 worden de tegemoetkomingen uitbetaald op de volgende dagen:
 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 19 april
 • 23 mei
 • 20 juni
 • 18 juli
 • 22 augustus
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Achterstallen

Als je een positieve beslissing van ons krijgt, dan heb je recht op je tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag.

Tussen het moment van je aanvraag en onze beslissing kan echter wat tijd verstrijken. De achterstallen waar je in dat geval recht op hebt, worden samen met de eerste betaling uitbetaald.

Als je OCMW in de tussentijd voorschotten heeft betaald, dan wordt er eerst met je OCMW afgerekend.

Voorbeeld:

 • Datum van je aanvraag: 18/02/2012
 • Datum van onze positieve beslissing: 12/04/2012
 • Datum vanaf wanneer je recht hebt op je tegemoetkoming: 01/03/2012

Manier van uitbetaling

De tegemoetkoming kan enkel gestort worden op een zichtrekening waarvan de persoon met een handicap titularis of medetitularis is. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een verlengde minderjarigheid) kan de tegemoetkoming ook uitbetaald worden aan een wettelijke vertegenwoordiger, maar de persoon met een handicap moet dan wel nog steeds titularis of medetitularis zijn van de rekening.

Als je een nieuw rekeningnummer hebt, sluit dan je oude rekeningnummer pas af nadat je van ons bevestiging hebt ontvangen dat je tegemoetkoming op de nieuwe rekening betaald zal worden.

Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de tegemoetkoming per postassignatie aan huis worden uitbetaald. Dit verzoek kan per brief of e-mail gebeuren. Als je tot nu toe per postassignatie werd uitbetaald, maar voortaan via overschrijving betaald wil worden, vul dan onderstaand formulier in en bezorg het ons terug per brief of via het contactformulier. Vermeld ook zeker je rekeningnummer.