Betaling van je tegemoetkoming

De integratie- en inkomensvervangende tegemoetkomingen worden maandelijks uitbetaald.

Betalingen via overschrijvingen: uiterlijk op het einde van de dag vermeld in onderstaande tabel staat het bedrag op jouw rekening.

Betalingen via postassignaties: uiterlijk op de vermelde dag in onderstaande tabel biedt Bpost de betaling via een postassignatie aan de bestemmeling aan.


2023

In 2023 worden de tegemoetkomingen, afhankelijk van betalingen via bankoverschrijvingen of via postassignaties, op de volgende dagen uitbetaald.

Uiterlijke betaaldatum:
via een bankoverschrijving
Uiterlijke betaaldatum:
aangeboden door Bpost
via postassignatie
 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 25 april
 • 23 mei
 • 20 juni
 • 25 juli
 • 22 augustus
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december
 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 maart
 • 27 april
 • 25 mei
 • 22 juni
 • 27 juli
 • 24 augustus
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 21 december

 

Achterstallen

Als je een positieve beslissing van ons krijgt, dan heb je recht op je tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag.

Tussen het moment van je aanvraag en onze beslissing kan echter wat tijd verstrijken. De achterstallen waar je in dat geval recht op hebt, worden samen met de eerste betaling uitbetaald.

Als je OCMW in de tussentijd voorschotten heeft betaald, dan wordt er eerst met je OCMW afgerekend.

Voorbeeld:

 • Datum van je aanvraag: 18/10/2022
 • Datum van onze positieve beslissing: 27/02/2023
 • Datum vanaf wanneer je recht hebt op je tegemoetkoming: 01/11/2022

Manier van uitbetaling

De tegemoetkoming kan enkel gestort worden op een zichtrekening waarvan de persoon met een handicap titularis of medetitularis is. Als voor de persoon met een handicap een bewindvoerder over de goederen is aangesteld, moet deze bewindvoerder akkoord gaan met de zichtrekening waarop de tegemoetkoming zal uitbetaald worden. De persoon met een handicap moet ook in dit geval titularis of medetitularis van deze zichtrekening zijn.

Als je een nieuw rekeningnummer hebt, sluit dan je oude rekeningnummer pas af nadat je van ons bevestiging hebt ontvangen dat je tegemoetkoming op de nieuwe rekening betaald zal worden.

Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek kan de tegemoetkoming per postassignatie aan huis worden uitbetaald. Dit verzoek kan per brief of e-mail gebeuren. Als je tot nu toe per postassignatie werd uitbetaald, maar voortaan via overschrijving betaald wil worden, vul dan onderstaand formulier in en bezorg het ons terug per brief of via het contactformulier. Vermeld ook zeker je rekeningnummer.