Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Wat is een belastingvoordeel voor je eigen voertuig?

Als je voor jezelf een voertuig koopt en je het als persoonlijk vervoermiddel gebruikt:

  1. heb je misschien recht op het verlaagde BTW-tarief (6%) op deze aankoop en kan je (onder bepaalde voorwaarden) het betaalde bedrag aan BTW terugkrijgen;
  2. heb je misschien recht op het verlaagde BTW-tarief (6%) op de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren, en op onderhouds- en herstellingswerken aan je voertuig (maar je kan niet het betaalde bedrag aan BTW terugkrijgen);
  3. moet je geen verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling betalen.

De belastingvoordelen voor de aankoop van een voertuig worden voor het hele land toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën. De belastingvoordelen voor het gebruik van dat voertuig (de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting) zijn echter de bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is het de Vlaamse Belastingsdienst die deze toekent, terwijl dit in Wallonië de bevoegdheid van de Service public de Wallonie (SPW) - Direction générale opérationnelle de la Fiscalité is. In Brussel is het de FOD Financiën die ook deze voordelen toekent, net als de andere belastingvoordelen.

Op basis van ons attest kennen zij automatisch een voordeel toe bij het berekenen van de belastingen op je voertuig.

Wat zijn de voorwaarden?

Je voldoet aan minstens één van de voorwaarden hieronder. Je bent :

  • volledig blind;
  • volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • geamputeerd aan de bovenste ledematen (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols)
  • blijvend invalide, waarvan ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militair of burgerlijk oorlogsinvalide, met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting)
Opgelet

Let op! De voorwaarden voor een belastingvoordeel voor je eigen voertuig zijn dus strenger dan voor een parkeerkaart en worden bepaald door de FOD Financiën en de Vlaamse belastingsdienst.

Hoe dien ik een aanvraag in ?

De FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst kennen het voordeel toe.

Als je er voor in aanmerking komt op basis van je erkenning als persoon met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid, krijg je automatisch het attest BTW voertuigen opgestuurd. We bezorgen het attest ook elektronisch aan de Federale Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. Je hoeft dan zelf niets te doen.

Je bent al erkend als persoon met een handicap maar hebt nog geen specifiek attest BTW voertuigen ontvangen?

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ klik je op 'Ik kan een bewijs van mijn handicap voor BTW voertuig en vrijstelling verkeersbelasting vragen'.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar enkele administratieve gegevens (zoals je contactgegevens, de naam van je arts, …). Klik op ‘indienen’. We behandelen je aanvraag.

Als je nog niet erkend bent, moet je eerst een erkenning aanvragen via My Handicap. Zodra je erkend bent, kan je het attest voor de belastingvoordelen op je voertuig aanvragen via de eenvoudige procedure hierboven.