Onze dienstverlening

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning. In deze rubriek vind je een overzicht.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Voor volwassenen van 18 tot 65 jaar die omwille van hun handicap geen of minder mogelijkheden hebben om te gaan werken.

Integratietegemoetkoming

Voor volwassenen van 18 tot 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Voor volwassenen ouder dan 65 jaar die omwille van hun handicap moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Verhoogde kinderbijslag

Voor kinderen jonger dan 18 jaar met een handicap.

Parkeerkaart

Voor personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben.

Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Voor wie blind is of een ernstige verlamming heeft aan de ledematen.

Verminderingskaart voor het openbaar vervoer

Korting op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.

Rechten en ondersteuning bij andere diensten

Op basis van de erkenning van je handicap kan je aanspraak maken op sociale en fiscale voordelen bij andere instanties.

Betaling van je tegemoetkoming

Wanneer wordt je tegemoetkoming uitbetaald?

Andere vormen van ondersteuning

Waar kan je terecht voor andere vormen van ondersteuning voor personen met een handicap?

European Disability Card

Met de kaart kunnen personen met een handicap in België en in de deelnemende lidstaten voordelen krijgen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.