Geen fiscaal attest nodig voor tegemoetkomingen

31 mei 2018

Ter herinnering: de integratietegemoetkoming/inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn niet belastbaar.

Personen met een handicap moeten ze dus niet ingeven op hun belastingaangifte en er ook geen fiscaal attest voor aanvragen bij de DG Personen met een handicap.

Men heeft tot 29 juni 2018 de tijd om zijn belastingbrief op papier in te vullen (tot 12 juli als men dat elektronisch doet via tax-on-web).