De aanvraag van een naaste beheren in My Handicap (mandaat)

30 april 2021

Professionals van OCMW's, ziekenfondsen en gemeentes die van hun veiligheidscoördinator een toegang kregen, kunnen in My Handicap met hun eigen identiteitskaart aanvragen indienen voor een persoon met een handicap.

Burgers die dat wilden moesten tot nu toe een volmacht aanvragen door ons te mailen, zelfs als ze de ouder of voogd van de persoon met een handicap waren. Vanaf 26 april kan je als burger je mandaten zelf beheren.

We zullen gebruik maken van het Self Service Mandatensysteem (SSM). Dit is een elektronische toepassing van de publieke sector die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode of Itsme een mandaat aan te maken of stop te zetten.

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector, zoals My Handicap. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard.

Concreet betekent dit dat bijv. een familielid dat een aanvraag wil opvolgen voor een persoon met een handicap slechts 1 keer met de identiteitskaart van de persoon met een handicap het mandaat hoeft te tekenen. Het familielid kan later dan de eigen identiteitskaart gebruiken om het dossier op te volgen.

Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om iemand te helpen door de aanvraag de doen met de elektronische identiteitskaart (eID) van de persoon met een handicap.

Voor professionals verandert er niets aan de toegang tot My Handicap. Burgers moeten voor elke persoon die ze willen vertegenwoordigen een mandaat instellen, voor professionals is de toegang tot My Handicap algemeen.

Meer informatie en een handleiding voor burgers