Coronapremie van €25 per maand vanaf oktober 2021 tot en met maart 2022

29/09/2021

De federale regering besloot eerder al om een coronapremie toe te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) ontvangen. De periode van toekenning loopt nu tot en met maart 2022.

De coronapremie bedraagt sinds de maand oktober 25 euro per maand in plaats van 50 euro. Ze wordt gestort bovenop de tegemoetkomingen.

Wat moet ik doen?

Je hoeft deze premie niet aan te vragen: hij wordt net als je tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening of per post uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de coronapremie voor wie al een IVT/IT ontving?

De coronapremie bedraagt 25 euro per maand. De premie is persoonlijk: als jij en je partner aan de voorwaarden voldoen, zullen jullie beiden deze premie krijgen.

Kan ik de premie ook krijgen als mijn IVT/IT-aanvraag nog in behandeling is?

Als je al een IVT/IT-aanvraag lopende hebt, krijg je de coronapremie pas vanaf de eerste dag na de maand van je aanvraag. We kunnen in de meeste gevallen niet meteen in de maand waarin je je aanvraag indient al meteen beslissen over je dossier.

Als we beslissen dat je recht hebt op een IVT/IT, krijg je deze daarom retroactief: we betalen je ook het bedrag waar je recht op had sinds de eerste dag van de maand na je aanvraag. Diende je bijv. de aanvraag in in oktober 2020 en beslissen we pas in april 2021, dan krijg je de coronapremie voor de maanden november tot april achteraf gestort.

Het is niet mogelijk om de coronapremie gestort te krijgen vóór we een beslissing hebben genomen over je IVT/IT-aanvraag.

Zijn er andere instellingen die deze premie kunnen uitbetalen?

De coronapremie is bedoeld voor wie een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO, Federale Pensioendienst), leefloon of IVT/IT ontvangt. Wie onze IVT /IT ontvangt kan die in bepaalde gevallen combineren met een IGO. Je krijgt de coronapremie echter maar 1 keer: als je een IGO en een IVT/IT hebt, krijg je enkel de premie voor je IGO.