Vrijstelling "Prijs van de liefde" stijgt verder

27 juli 2018

Op 1 augustus 2018 stijgt de vrijstelling "prijs van de liefde". Dit is het deel van de inkomsten van de partner waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de integratietegemoetkoming.

Personen met een handicap die gaan samenwonen, ondervinden daar financieel nadeel van. Bij de berekening van hun integratietegemoetkoming, wordt immers ook rekening gehouden met de inkomsten van hun partner. Hoe meer hun partner verdient, hoe lager hun integratietegemoetkoming wordt. Soms valt die integratietegemoetkoming zelfs helemaal weg.

Om het financieel nadeel voor samenwonenden voor een deel weg te werken, wordt vanaf 1 augustus 2018 de vrijstelling "prijs van de liefde" verhoogd. Hierdoor zullen personen met een handicap die met een partner samenwonen soms een integratietegemoetkoming kunnen krijgen of een hogere integratietegemoetkoming.

De integratietegemoetkoming is er om de onkosten in het kader van de handicap op te vangen en die blijven uiteraard dezelfde ongeacht de gezinssituatie.

Je kan de nieuwe bedragen terugvinden op onze website (.xls)