Opvragen van medische informatie bij huisartsen

27 januari 2023

Wanneer een burger een aanvraag indient bij de DG Personen met een handicap voor een attest of een tegemoetkoming, moeten wij de ernst van de handicap kunnen evalueren.

Hiertoe nemen wij contact op met zijn/haar huisarts  om de medische informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om een beslissing te nemen.

Momenteel versturen wij de huisartsen het verzoek om medische informatie op twee manieren:

  • per post;
  • via de eHealth-box voor artsen met een goedgekeurde medische software en een eHealth-certificaat.

Tegelijkertijd sturen wij de patiënt een brief met het verzoek contact met zijn/haar huisarts op te nemen om ons de nodige informatie door te geven.

De huisartsen kunnen ons vervolgens de gevraagde informatie op verschillende manieren toesturen:

  • via het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap FOD Sociale Zekerheid” in de goedgekeurde medische software;
  • per post.

Post of communicatie via eHealth?

Wij merken dat steeds meer huisartsen gebruik maken van eHealth om ons medische informatie over hun patiënten te sturen.

Wij hebben dan besloten niet langer verzoeken om medische informatie per post te verzenden, maar deze nog enkel digitaal te behandelen via eHealth.


Vanaf welke datum?

Deze nieuwe procedure wordt van kracht op 1 februari 2023.


Wat er verandert voor de huisartsen in de praktijk

Vanaf 1 februari 2023 sturen we de huisartsen alleen nog verzoeken om medische informatie over hun patiënten met een handicap via eHealth. Deze verzoeken komen in de inbox van hun goedgekeurde medische software.

Huisartsen moeten het elektronische formulier “Evaluatie van de handicap FOD Sociale Zekerheid” in hun goedgekeurde medische software gebruiken om de gevraagde medische informatie aan ons te sturen. Via dit elektronische formulier kunnen  eenvoudig de nuttige medische rapporten worden toegevoegd. Het formulier en de rapporten worden veilig naar ons verzonden via eHealth.

Huisartsen met een goedgekeurde medische software krijgen geen aanvraag meer via post.

Huisartsen die niet over een goedgekeurde medische software en een eHealth-certificaat beschikken ontvangen nog steeds per post verzoeken om medische informatie.


En voor de personen met een handicap?

Voor de personen met een handicap verandert er niets, wij blijven hen een brief sturen met het verzoek contact met hun huisarts op te nemen om hun informatie op te sturen.


Meer informatie