Inkomen van je partner heeft geen invloed meer op je integratietegemoetkoming (IT)

27 januari 2021 - UPDATE 27/04/2021

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) werd ook rekening gehouden met de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap. Dit wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.

Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.

We hebben wel nog alle inlichtingen over de inkomsten van je partner nodig, ook al wordt het inkomen van de partner volledig vrijgesteld. Het gezinsinkomen is ook belangrijk voor andere zaken, zoals het bepalen van het aan te rekenen referentiejaar.

Je vindt meer informatie over alle verschillende situaties in onze FAQ