Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming vanaf 18 jaar + FAQ

27 januari 2021 -> update 15 februari 2021

De leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) werd verlaagd naar 18 jaar. Door een beslissing van de Federale Regering en het Parlement, zullen we het recht op IVT/IT vanaf 18 jaar toekennen vanaf 01 augustus 2020.

Vanaf 1 januari 2021 passen we dit toe op nieuwe aanvragen en herzien we bestaande dossiers en aanvragen van personen die geboren zijn tussen 31/07/99 en 31/07/02 om met de nieuwe leeftijdsvoorwaarde rekening te houden vanaf augustus 2020.

Voor de wetswijziging, konden personen met een handicap tot hun 21e verjaardag enkel een bijkomende kinderbijslag krijgen. Door de wetswijziging zullen dit jaar zo’n 10.000 jongeren een IVT/IT-tegemoetkoming kunnen krijgen van zodra ze 18 worden.

Wat moet ik doen?

Als je bij ons al een IVT/IT hebt herzien we op ons initiatief jouw dossier. We zullen je IVT/IT bij ons herzien en je recht op IVT/IT onderzoeken vanaf je 18de verjaardag en dit ten vroegste vanaf 01/08/2020. Je hoeft zelf niets te doen.

Als je nog geen IVT/IT hebt en geen recht hebt op bijkomende kinderbijslag kan je zelf een aanvraag indienen via My Handicap van zodra je 17 wordt. Als je al een dossier voor de bijkomende kinderbijslag hebt (Wallonië en Brussel) of een dossier voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Vlaanderen) krijg je van ons een brief waarmee we je uitnodigen om je aanvraag te vervolledigen

Meer weten ?

Hieronder vind je meer informatie voor je specifieke situatie:

Ik heb al een IVT/IT maar had er pas recht op vanaf mijn 21e verjaardag. Verandert er iets nu je dit kan aanvragen vanaf 18 jaar?

Als je bij ons al een IVT/IT hebt herzien we op ons initiatief jouw dossier. We zullen je IVT/IT bij ons herzien en je recht op IVT/IT onderzoeken vanaf je 18de verjaardag en dit ten vroegste vanaf 01/08/2020. Je krijgt dan achteraf ook een IVT/IT-bedrag uitbetaald voor de maanden waarin je er volgens de wetswijziging recht op had. Je hoeft zelf niets te doen. www.handicap.belgium.be

Mijn aanvraag voor een IVT/IT is momenteel nog in onderzoek. Houden jullie rekening met de nieuwe leeftijdsgrens?

Als je bent geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002 en een aanvraag voor een IVT/IT indiende die we momenteel nog onderzoeken, hoef je zelf niets te doen. In het geval van een positieve beslissing, zal je recht hebben op een IVT/IT voor de periode vanaf 01/08/2020 dat je ouder was dan 18.

Ik kreeg voor mijn aanvraag van een IVT/IT een negatieve beslissing omdat ik nog geen 21 was. Moet ik nu opnieuw een aanvraag indienen?

Als je geboren bent tussen 31/07/1999 en 31/07/2002 hoef je zelf niets te doen. We heropenen onze beslissing. Als we een positieve beslissing nemen, kennen we het recht toe voor de periode vanaf 01/08/2020 dat je 18 was.

Ik heb recht op een bijkomende kinderbijslag als gevolg van een handicap (Wallonië of Brussel) of zorgtoeslag (Vlaanderen). Wordt mijn recht automatisch omgezet in een IVT/IT?

Nee. Omdat de voorwaarden voor het toekennen van een IV/IT anders zijn dan voor een bijkomende kinderbijslag/zorgtoeslag zal je door onze arts geëvalueerd moeten worden. Je ontvangt in het jaar dat je 17 wordt een brief met de verdere stappen.

Ik deed een aanvraag voor bijkomende kinderbijslag en woon in Brussel of Wallonië maar ben ouder dan 18. Moet ik mijn aanvraag annuleren en een IVT/IT aanvragen?

Nee. Ben je geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002, woon je in Brussel of Wallonië en diende je bij je kinderbijslagfonds een aanvraag voor bijkomende kinderbijslag in? De erkenning voor jouw handicap gebeurt nog door ons. Als je een erkenning krijgt in je dossier onderzoeken we automatisch ook het mogelijke recht op een IVT/IT vanaf de dag dat je 18 wordt (ten vroegste vanaf 01/08/2020). Je hoeft hiervoor niets te doen.

Ik deed een aanvraag voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Vlaanderen) maar ben ouder dan 18. Moet ik mijn aanvraag annuleren en een IVT/IT aanvragen?

Dit doe je best niet. Ben je geboren tussen 31/07/1999 en 31/07/2002, en diende je bij je kinderbijslagfonds een aanvraag voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in?

De criteria om de impact van je handicap voor de IVT/IT te evalueren zijn verschillend van de criteria voor de zorgtoeslag. We kunnen dus de erkenning voor je zorgtoeslag niet overnemen om je een IVT/IT toe te kennen. Je zal dus bij ons een aanvraag moeten indienen voor je IVT/IT en geëvalueerd moeten worden door onze arts.

Het behandelen van die aanvraag vraagt tijd. Om in de tijd dat we jouw aanvraag behandelen alvast een tegemoetkoming te krijgen (nl. de zorgtoeslag), laat je je oorspronkelijke aanvraag best lopen. Doe zo snel mogelijk je IVT/IT-aanvraag via My Handicap. Je doet dit het beste voor 31 mei 2021 (binnen de 3 maanden na publicatie van het KB), want dan kunnen we je recht op de IVT/IT toekennen voor de periode sinds 01/08/2020 dat je 18 was (ipv pas vanaf de maand na je aanvraag).

Ik heb nog geen IVT/IT en wil deze graag aanvragen. Wat moet ik doen?

Als je nog geen IVT/IT hebt en geen recht hebt op bijkomende kinderbijslag als gevolg van een handicap kan je zelf een aanvraag indienen via My Handicap van zodra je 17 wordt.

Als je dit doet binnen de 3 maanden na de publicatie van het nieuwe KB (dus voor 31/05/2021) zullen we bij een positieve beslissing een recht toekennen vanaf de maand volgend op je 18de verjaardag, en dit ten vroegste vanaf 01 augustus 2020. Je krijgt dan ook de IVT/IT voor de maanden dat je nog geen aanvraag kon indienen sinds de wetswijziging.

Als je je aanvraag pas na die drie maanden indient, kennen we het recht op IVT/IT zoals gewoonlijk pas toe vanaf de eerste maand na het indienen van je aanvraag.

FAQ leeftijdsverlaging IVT/IT (.pdf)