Check zelf de status van je sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

26 oktober 2018

Heb je bij ons een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming? Dan heb je recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Voor de toekenning van het sociaal tarief neemt de FOD Economie om de drie maanden contact op met je energieleverancier. Via de Kruispuntbank voor sociale zekerheid weet de FOD Economie automatisch of je al dan niet (nog) recht hebt op het tarief. Zelf hoef je hiervoor niets te doen.

Op een nieuwe website van de FOD Economie kan je voortaan zelf kan controleren of de automatische toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas nog geldig is. Je kan daarvoor met je eID inloggen op www.sociaaltarief.economie.fgov.be De gegevens komen uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister en de leveranciers van elektriciteit en aardgas.

Voor meer info kan je de FOD Economie contacteren:

Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Website: www.economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be