Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming

25/12/2021

De IVT stijgt met 10,75% van 2021 tot 2024 (met nog een kwart in 2022), maar wordt ook geïndexeerd (2%).

De nieuwe regering besloot de laagste sociale uitkeringen te verhogen om ze dichter bij de armoedegrens te brengen. Deze verhoging geldt ook voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Voor de IVT komt dit neer op een stijging met 10,75% in de aanloop naar 2024 (exclusief indexering). De verhoging gebeurt in 4 stappen. De verhoging is ingegaan op 01/01/2021 met een verhoging van 2,6875%Dit percentage zal ook worden toegepast op 01/01/2022, 01/01/2023 en 01/01/2024.

In de praktijk zullen de IVT-bedragen dus vanaf 1 januari 2022 voor de tweede keer met 2,6875% worden verhoogd.

Deze verhoging komt bovenop de bestaande wettelijke mechanismen zoals de indexering en de koppeling van de sociale uitkeringen aan de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in België. De geplande indexering in 2022 bedraagt 2%.

Wat moet ik doen?

Je hoeft zelf niets te doen, het bedrag van je IVT wordt automatisch verhoogd.

Om welke bedragen gaat het?

Het maximumbedrag dat kan worden toegekend, hangt af van jouw gezinscategorie.

  • Voor categorie A bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 8 581,15 euro per jaar.
  • Voor categorie B bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 12.871,71 euro per jaar.
  • Voor categorie C bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 17 395,33 euro per jaar.

Je kan de nieuwe maximumbedragen (.xls) en de gewijzigde simulator (.xls) op onze website vinden.

Is er ook sprake van een verhoging van de categorievrijstellingen voor de integratietegemoetkoming (IT)?

Ja, de categorievrijstellingen zijn gekoppeld aan de IVT-bedragen. De schalen voor de vrijstelling van categorie A, B en C voor het integratietoelage (IT) zullen dus ook tot dezelfde bedragen worden verhoogd.

Is er ook een verhoging van de vrijstelling van het inkomen van de echtgenoot voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?

Ja, het maximumbedrag van deze vrijstelling zal € 4.290,58 zijn.