Verduidelijking proces My Handicap voor huisartsen

25 november 2016

Sinds 1 juli gebeuren de aanvragen bij de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) volledig digitaal op My Handicap.

Nadat de vragenlijst rond administratieve gegevens en zelfredzaamheid is doorgestuurd door de persoon met een handicap, neemt de FOD contact op met de huisarts.

De FOD vraagt de arts om de medische informatie (recente consultaties, relevante medische rapporten,…) om de aanvraag te vervolledigen.
In overleg met huisartsenorganisaties, stuurt de FOD dit proces voortdurend bij.

De sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap vragen steeds aan de persoon met een handicap om na het indienen van het eerste luik van zijn aanvraag contact op te nemen met zijn huisarts.

Dit geldt ook voor de lokale partners, zoals medewerkers van gemeentes, OCMW’s en ziekenfondsen die de burger kunnen helpen om de aanvraag in te dienen.

Een visueel overzicht van het volledige proces van aanvraag tot beslissing staat online op de website van de DG Personen met een handicap.

Op dezelfde site staat heel wat informatie over het nieuwe proces voor artsen, die regelmatig wordt aangevuld.