Verduidelijking nieuwe procedure voor de (huis)artsen

25 augustus 2016

Op 1 juli 2016 voerde de DG Personen met een handicap een nieuwe aanvraagprocedure in. Omdat deze voor sommige (huis)artsen nog niet helemaal duidelijk is, zetten we de nieuwigheden voor hen op een rij.

Hoe verloopt een aanvraag en wat is de rol van de (huis)arts?

  • Een burger die een aanvraag bij de DG wil indienen voor een tegemoetkoming of een ander voordeel, moet dit voortaan doen via de online applicatie MyHandicap. Via MyHandicap moet hij zijn administratieve gegevens doorgeven, maar ook informatie over zijn zelfredzaamheid en de impact van zijn handicap op zijn dagelijkse leven. Ook de naam van de behandelend arts moet vermeld worden.

    De burger kan de aanvraag ofwel zelf doen, ofwel met de hulp van een medewerker van de DG, van een OCMW, gemeente, ziekenfonds, …
  • Van zodra de aanvraag via MyHandicap daadwerkelijk is ingediend, neemt de DG Personen met een handicap zelf contact op met de behandelend arts om de relevante medische info op te vragen.

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

  • Als de arts een eHealth-certificaat heeft, zal hij/zij in zijn/haar eHealthBox een bericht van de DG krijgen om de informatie door te sturen.
  • Heeft de arts geen eHealth-certificaat, dan stuurt de DG hem/haar via de post een formulier dat hij/zij kan invullen en terugsturen.

Tips voor een vlotter verloop van de aanvraag

Het is belangrijk om de burger te vragen contact op te nemen met de (huis)arts alvorens een aanvraag in te dienen, en dit om te kijken of die over voldoende en recente informatie beschikt over zijn medische toestand. Is dit niet het geval, dan kan de arts hem uitnodigen voor een consultatie.

Wij vragen de burger ook om zijn arts te verwittigen als hij daadwerkelijk een aanvraag heeft ingediend via MyHandicap. Zo weet de arts dat hij/zij binnenkort van de DG Personen met een handicap een bericht in zijn/haar eHealthBox of een brief zal krijgen.

Meer info op onze website