Deadline voor de aanvraag IVT/IT vanaf 18 jaar: 31 mei

25 mei 2021

De leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) werd verlaagd van 21 naar 18 jaar. Enkel personen die geen zorgtoeslag genieten dienen vóór 31/05/2021 een aanvraag in te dienen, om de retroactiviteit tot 01/08/2020 te kunnen waarborgen. Ons systeem past de ingangsdatum automatisch aan naar 01/08/2020 voor alle aanvragen die tot en met 31/05/2021 ingediend worden.

Bij een positieve beslissing zullen we het recht toekennen vanaf de maand volgend op je 18e verjaardag, en dit ten vroegste vanaf 1 augustus 2020. Je krijgt dan ook de IVT/IT voor de maanden dat je nog geen aanvraag kon indienen sinds de wetswijziging. Doe je de aanvraag na 31 mei, dan heb je pas recht vanaf de maand na je aanvraag.

Belangrijk: personen die al een zorgtoeslag (BKB) genieten, zullen een brief ontvangen waarbij ze uitgenodigd worden om de intakeformulieren in te vullen. Voor hen geldt de deadline van 31/05/2021 niet om de ingangsdatum van 01/08/2020 te kunnen garanderen.

Sinds 1 januari 2021 passen we de nieuwe leeftijdsvoorwaarden toe. Door de wetswijziging zullen zo'n 10.000 jongeren een IVT/IT-tegemoetkoming kunnen krijgen van zodra ze 18 jaar zijn.

Meer informatie?