Enquête bij huisartsen: resultaten en actiepunten

25 april 2018

Eind 2017 voerden we een enquête bij de huisartsen over de uitwisseling van medische gegevens in het kader van de evaluatie van de handicap.

 

Resultaten enquête

Bijna 400 huisartsen vulden de enquête in, 54% kwam uit Vlaanderen, 15% uit Brussel en 31% uit Wallonië. 61% van de respondenten is ouder dan 49 jaar.

Enkele opvallende gegevens uit het rapport van de enquête:

  • 53% van de artsen heeft ooit al het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap” gebruikt
  • 37% ontvangt nooit een elektronisch bericht van de FOD via de eHealthBox
  • 34% van de artsen verkiest nog altijd de papieren formulieren
  • 20% van de artsen is niet vertrouwd met de digitale uitwisseling van gegevens
  • 75% heeft ooit al problemen ondervonden bij het ontvangen van de elektronische berichten van de FOD. Zo valt het bijvoorbeeld niet op dat er een bericht is toegekomen of kunnen de berichten niet altijd teruggevonden worden.
  • 65% van de artsen heeft ooit al problemen ondervonden met het versturen van elektronische berichten naar de FOD. Zo sturen ze bijvoorbeeld de info digitaal, maar krijgen ze toch nog herinneringen van de FOD.
  • 76% vindt het belangrijk om eerst de patiënt te zien alvorens de informatie naar de FOD te sturen. De belangrijkste reden is om recente informatie te bekomen over de gezondheidstoestand van de patiënt.

We kunnen besluiten dat de elektronische systemen nog kampen met kinderziektes. Hierdoor zien de artsen niet altijd de meerwaarde in van de digitalisering. De technische problemen kunnen zich voordoen in verschillende schakels van de elektronische uitwisseling (bij de FOD, eHealth, het softwarepakket van de arts,…). 

Een volledig en correct ingevuld elektronisch medisch dossier is een vereiste om het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap” efficiënt te kunnen invullen. Dit vormt soms een struikelblok.

Er is ook nood aan een betere communicatie, bijvoorbeeld over technische zaken, maar ook over de soorten verslagen die de artsen aan de FOD moeten bezorgen.

Het volledige rapport kan je terugvinden op onze website

 

Actiepunten

De FOD heeft al enkele zaken aangepakt, waardoor er nu veel minder problemen zijn met de elektronische gegevensuitwisseling:

  • De artsen krijgen een ontvangstbewijs als ze informatie naar de FOD sturen.
  • De problemen met onleesbare of geblokkeerde berichten zijn opgelost.
  • Bepaalde technische problemen met sommige softwarepakketten werden aangepakt.

In de nabije toekomst zal de FOD ook haar brieven aan de patiënt en de artsen herwerken om ze duidelijker en vriendelijker te formuleren.

Er zal ook gekeken worden hoe we artsen kunnen bereiken die geen gebruik maken van de eHealthBox (voornamelijk specialisten die in ziekenhuizen werken). Er zal ook meer ingezet worden op overleg tussen de verschillende betrokken partijen.

Positieve evolutie in het gebruik van eHealth

We zien dat het gebruik van eHealth steeds vlotter verloopt.

In juli 2017 waren er 3.216 artsen die eHealth gebruiken om info uit te wisselen met de FOD, in maart 2018 waren dat er al 6.682. 1.903 artsen maken er nog geen gebruik van.

Het doorsturen van elektronische berichten verloopt ook opmerkelijk sneller dan de papieren weg.

Als de FOD medische info opvraagt bij de behandelend arts, wordt in 32% van de gevallen de info al binnen de 2 weken naar de FOD verstuurd als dit via eHealth gebeurt (meer dan de helft komt binnen de maand toe).

Als de arts de info via papieren formulieren opstuurt, komt slechts in 12% van de gevallen de info al binnen de 2 weken bij de FOD toe (23% komt binnen de maand toe).