Aanpassingen in MyHandicap

25 april 2017

Sinds 24 april 2017 is de procedure om zich in te loggen in MyHandicap lichtjes gewijzigd.

Wijzigingen voor professionals van de gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen:

  • In het scherm waar je het rijksregisternummer van de burger moet ingeven, kan je enkel nog "Partner login" kiezen bij "Reden". Het is niet meer mogelijk om "wettelijk vertegenwoordiger" of "ouder" te kiezen aangezien de volmachten om aanvragen in te dienen voor iemand anders voorlopig niet meer werken.

    De handleiding (.pdf) op onze website is aangepast.

Wijzigingen voor de burger:

  • Je kan je niet meer inloggen als ouder/wettelijk vertegenwoordiger aangezien de volmachten om aanvragen in te dienen voor iemand anders voorlopig niet meer werken.

    De handleiding (.pdf) op onze website is aangepast.

Aangezien de dossiers nu voorlopig weer in Handiweb raadpleegbaar zijn, kan je in MyHandicap ook de details van het dossier niet meer zien, zoals de lopende aanvragen, info over de betalingen, geplande afspraken, de verzoeken om info,…

Handiweb voor professionals

Handiweb voor burgers