Geïntegreerde praktijkpremie huisartsen

25 maart 2018

Om het gebruik van digitale E-diensten te ondersteunen betaalt het RIZIV jaarlijks een forfaitair bedrag aan huisartsen die aan de voorwaarden voldoen. Het bedrag van die premie hangt af van het aantal parameters waaraan een arts voldoet en het feit of hij al dan niet een aanvaard softwarepakket gebruikt. Eén van de parameters waarmee je (in combinatie met het gebruik van andere digitale diensten) in aanmerking kan komen voor de premie is het minstens 3 keer per premiejaar gebruiken van het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de DG Personen met een handicap.

De input uit het medisch dossier bij de huisarts is noodzakelijk voor het behandelen van de aanvragen voor tegemoetkomingen, parkeerkaarten of andere voordelen. De documenten kunnen nog per post bezorgd worden maar de procedure via eHealth is sneller en gebruiksvriendelijker.

De premie 2018 kan u bij het RIZIV aanvragen vanaf juli 2019 aanvragen, de premie 2019 vanaf juli 2020.

Meer informatie over de bedragen en voorwaarden vindt u op de website van het RIZIV

Meer informatie over het bezorgen van medische informatie vindt u op onze website