Heb je recht op een covid zelftest voor €1 ?

25/01/2022

De regelmatige of zelfs systematische aankoop van zelftests vormt voor sommige huishoudens een niet te verwaarlozen kostenpost. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming kan daarom voor 1 euro een zelftest kopen in de apotheek.

Kan ik een zelftest krijgen voor €1?

Om voor de verhoogde tegemoetkoming in aanmerking te komen, mag jouw jaarinkomen niet hoger zijn dan 20.292,59 euro (bruto belastbaar jaarinkomen 2021), plus 3.756,71 euro per extra gezinslid.

Je kan ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming als je recht hebt op:

  • het leefloon van het OCMW - dat je gedurende 3 maanden moet ontvangen hebben;
  • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • de tegemoetkoming voor personen met een handicap, toegekend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Vlaamse Sociale bescherming);
  • het is ook van toepassing op kinderen met een erkende handicap van ten minste 66%;
  • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s);
  • wezen onder de leeftijd van 25 jaar.

Hoe kom je aan een zelftest van €1?

Het enige wat je hoeft te doen is naar een apotheek te gaan en uw identiteitskaart te tonen (als die nog niet in de databank zit). De apotheker zal aan de hand van deze kaart weten wat jouw status is en of de korting toegepast kan worden.

Opgelet: dit geldt enkel voor tests die in apotheken gekocht worden, dus niet in de supermarkt.


Op hoeveel zelftests heb ik recht?

Mensen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op 4 zelftests om de 14 dagen.