Overgang naar nieuw backoffice-systeem: gevolgen voor dienstverlening

24 november 2016

Op 23 januari neemt de DG Personen met een handicap een nieuw programma in gebruik om de dossiers te behandelen. Van 28 december tot 22 januari zullen de dossiers overgedragen worden van het oude naar het nieuwe systeem. De impact op de dienstverlening tijdens deze periode is beperkt: er kunnen nog steeds aanvragen gedaan worden in MyHandicap en Handiweb blijft beschikbaar. Ook de betalingen blijven gewoon doorlopen.

De beslissingen en herzieningen zullen wel 3 weken vertraging hebben, net als het afleveren van een parkeerkaart of duplicaat ervan. De prioritaire dossiers zullen in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk behandeld worden.

Wij willen ons verontschuldigen voor de eventuele ongemakken die hiermee gepaard zullen gaan!

Op 23 januari zijn er ook enkele wijzigingen voor de professionals en de burger:

  • Handiweb wordt vervangen door een nieuwe module op MyHandicap.
  • De standaardbrieven, zoals de beslissingen, worden vereenvoudigd en zullen er anders uitzien.
  • Het zal voortaan opnieuw mogelijk zijn om volmachten aan te vragen om met de eigen eID een aanvraag voor iemand anders in te dienen.

Meer info zal in de loop van december volgen.