Schrijf je in voor de studievoormidddag ‘Handicap en armoede in België’ (03/12)

24 oktober 2019

De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap en DG Beleidsondersteuning- en coördinatie) werkt in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie aan een themaboek rond de relatie Armoede en Handicap.

Tijdens een studievoormiddag op 3 december, de internationale dag van Personen met een Handicap, zal Prof. Koen Hermans de conclusies en aanbevelingen overlopen en toelichten. Vervolgens zal in een panelgesprek met vertegenwoordigers van het middenveld worden onderzocht en besproken hoe we met deze aanbevelingen aan de slag kunnen.

Ook professionals die personen met een handicap begeleiden zijn van harte welkom op de boekvoorstelling.

Je vindt alle informatie en het inschrijvingsformulier op de algemene website van de FOD Sociale Zekerheid