Gratis reizen met de Lijn voor personen met een handicap

24 augustus 2016

Personen met een handicap kunnen een gratis Buzzy Pass of Omnipas krijgen bij de Lijn als ze in Vlaanderen wonen én:

  • Een tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid*
  • Ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) bij de VDAB

*Opgelet: kinderen die bij de FOD Sociale Zekerheid een erkenning van hun handicap hebben voor de Bijkomende Kinderbijslag, kunnen op basis van deze erkenning geen gratis Buzzy Pazz aanvragen.

Meer informatie op de website van de Lijn