Aanvragen THAB enkel voor Wallonië en Brussel via My Handicap

24 april 2018

Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) in Vlaanderen niet langer de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid, maar van de Vlaamse Sociale Bescherming. De tegemoetkoming heet daar voortaan het ‘Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’.

Wil je een tegemoetkoming aanvragen voor een persoon van ouder dan 65 die in Vlaanderen woont?

Dan moet dit via de eThab-applicatie van de Vlaamse Sociale Bescherming

Enkel voor wie in Brussel of Wallonië woont kan je dus de THAB nog via My Handicap aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.

De afgelopen weken waren er in de nieuwe versie van My Handicap soms foutieve foutmeldingen bij het aanvragen van een THAB voor personen uit Wallonië of Brussel. Dit technisch probleem is intussen opgelost dankzij een aangepaste verbinding met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid waarbij het domicilieadres al voor het invullen van de intake geverifieerd wordt in het rijksregister.