KB afschaffing prijs van de liefde voor de integratietegemoetkoming gepubliceerd

24/03/2021

Op dinsdag 23 maart werd in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit gepubliceerd met een impact op de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap.

Het gaat om een KB dat ervoor zorgt dat we bij de berekening van de integratietegemoetkoming geen rekening meer houden met de inkomsten van de partner.

Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen. Het recht kan retroactief worden toegekend tot januari 2021.

Wie al recht heeft op een integratietegemoetkoming hoeft niets te doen. We zullen de bestaande dossiers op ons initiatief herzien tegen september. Wie nog geen recht heeft op een integratietegemoetkoming kan een aanvraag doen via My Handicap.

Je doet dit het beste tegen 30/06/2021 om retroactief recht te hebben tot januari 2021. Als je pas later de aanvraag indient gaat je recht in de maand na je aanvraag.

Je vindt meer informatie over alle verschillende situaties in onze FAQ

Wettelijke basis:

Het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de `prijs van de liefde' is hier beschikbaar.