THAB wordt onderdeel van Vlaamse sociale bescherming

23 december 2016

Op 1 januari 2017 wordt de THAB een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.
De THAB moet vanaf dan in Vlaanderen aangevraagd worden bij de zorgkas, het ziekenfonds of het OCMW. Voor alle vragen rond de THAB zijn de zorgkassen ook het eerste contactpunt.

Er verandert niets voor wie al een THAB heeft: de maandelijkse uitbetalingen lopen gewoon door en worden in de loop van 2017 automatisch overgenomen door de zorgkas.
Ook als je nog een aanvraag voor de THAB hebt lopen, hoef je niets te doen. Je aanvraag wordt afgewerkt en je zal de beslissing opgestuurd krijgen.

In Brussel en Wallonië is het voorlopig nog steeds de FOD Sociale Zekerheid die de THAB-dossiers behandelt en blijft alles zoals het nu is.

Meer informatie