Website aangepast aan EU-toegankelijkheidsrichtlijnen

23 september 2020

Personen met een handicap vormen een belangrijk doelpubliek van de FOD Sociale Zekerheid. Daarom hechten we bij de bouw van onze websites al bijna 15 jaar lang veel aandacht aan de toegankelijkheid voor personen met een visuele, auditieve, cognitieve of motorische handicap.

Om de teksten, afbeeldingen, video's, webformulieren en documenten vlot raadpleegbaar te maken voor personen met een handicap zijn verschillende technische en inhoudelijke ingrepen nodig aan een website. Die ingrepen maken de site vaak beter voor alle bezoekers, met of zonder handicap.

Tot voor een tweetal jaar berustte het toegankelijk maken van een website vooral op de goede wil van de overheidsinstellingen zelf.

In 2016 besliste de EU echter om toegankelijkheid van overheidswebsites in een officiële richtlijn te gieten die de overheden van alle lidstaten verplicht om hun websites te laten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen beschreven in de WCAG 2.1 level AA.

De verplichte aanpassing verloopt in fases, waarbij 23 september 2020 geldt als een belangrijke deadline om overheidswebsites in regel te stellen.

Daarom hebben we de voorbije maanden de website handicap.belgium.be van de DG Personen met een handicap zo goed mogelijk in overeenstemming gebracht met deze richtlijnen. De site voldoet volledig aan de richtlijnen. Dat is ook te lezen in de verplichte toegankelijkheidsverklaring.

Nu toegankelijkheid nog meer aan belang wint, blijven we onze uiterste best doen om de informatie op deze site zo toegankelijk mogelijk te maken.

Ervaar je toch een probleem met de toegankelijkheid van deze website, dan kan je ons dit laten weten via e-mail.