Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen met een handicap

23 juli 2018

Oproep tot kandidaatstelling

Binnen de Directie-generaal Personen met een handicap is er een Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap. Deze commissie geeft advies over het al dan niet afzien (geheel of gedeeltelijk) van de terugvordering van bedragen die personen met een handicap onterecht kregen als tegemoetkoming.

De Staatssecretaris voor Personen met een beperking en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gaan over tot het opnieuw samenstellen van de Commissie.

Een eerste oproep tot kandidaatstelling verscheen al in het Belgisch Staatsblad op 08 juni. Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans te geven om op de oproep te reageren, werd deze opnieuw gepubliceerd op 19 juli. Geïnteresseerde personen moeten hun kandidatuur bezorgen ten laatste één maand na het verschijnen van deze tweede oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad op het adres csh-cas@minsoc.fed.be.

Kandidaturen die al na de eerste oproep in juni werden ingestuurd hoeven niet opnieuw verstuurd te worden en zullen mee overwogen worden met de eventuele nieuwe kandidaturen.

De kandidatuur moet naast de motivatiebrief een curriculum vitae bevatten, waarbij de kandidaat in het bijzonder de kwaliteiten toelicht die bijdragen tot het correct uitvoeren van de reglementair voorziene opdrachten.

De volledige omschrijving van het aanbod vindt u in het Staatsblad.