Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming op 01/01/23

22 december 2022

In 2020 besloot de regering de laagste sociale uitkeringen te verhogen om ze dichter bij de armoedegrens te brengen. Deze verhoging geldt ook voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Het gaat voor de IVT om een stijging van 10,75% tegen 2024 (buiten index). De verhoging gebeurt in vier keer, telkens met 2,6875%, op 1 januari van elk jaar tussen 2021 en 2024.
Twee verhogingen van 2,6875% hebben al plaatsgevonden op 01/01/2021 en 01/01/2022.
In de praktijk zullen de IVT-bedragen dus vanaf 1 januari 2023 voor de derde keer met 2,6875% worden verhoogd.

Deze verhoging komt bovenop de bestaande wettelijke mechanismen zoals de indexering en de koppeling van de sociale uitkeringen aan de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in België.

Wat moet ik doen?

Je hoeft zelf niets te doen, het bedrag van je IVT wordt automatisch verhoogd.

Om welke bedragen gaat het?

Het maximumbedrag dat kan worden toegekend, hangt af van jouw gezinscategorie.

  • Voor categorie A bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 9.716,17 euro per jaar.
  • Voor categorie B bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 14.574,29 euro per jaar.
  • Voor categorie C bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 19.696,22 euro per jaar.

Je kan de nieuwe maximumbedragen (.xls) op onze website vinden.

Is er ook sprake van een verhoging van de categorievrijstellingen voor de integratietegemoetkoming (IT)?

Ja, de categorievrijstellingen zijn gekoppeld aan de IVT-bedragen. De schalen voor de vrijstelling van categorie A, B en C voor het integratietoelage (IT) zullen dus ook tot dezelfde bedragen worden verhoogd.

Is er ook een verhoging van de vrijstelling van het inkomen van de echtgenoot voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?

Ja, het maximumbedrag van deze vrijstelling zal 4.858,09 euro zijn.